เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 170,096,590 hits to-date.   This site has seen 170,096,590 hits to-date.   This site has seen 170,096,590 hits to-date.   This site has seen 170,096,590 hits to-date.   This site has seen 170,096,590 hits to-date.   This site has seen 170,096,590 hits to-date.   This site has seen 170,096,590 hits to-date.   This site has seen 170,096,590 hits to-date.   This site has seen 170,096,590 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิด ร.ร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 พิมพ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 และโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการและจัดนิทรรศการทางวิชาการ ตามวิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจประสาน วิชาการแหลมฉบัง 2009”

Image

     ที่อาคารทรัพย์ปัญญา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 นายวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 และโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการและจัดนิทรรศการทางวิชาการ ตามวิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจประสาน วิชาการแหลมฉบัง 2009” โดยมี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ

     ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้มีการพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของเด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลแหลมฉบัง พร้อมอนุมัติงบประมาณส่งเสริมด้านการศึกษาปีละ 132 ล้านบาท เทศบาลตำบลแหลมฉบัง มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 3 โรงเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8 แห่ง มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 3,321 คน มีนักเรียนในสังกัด จำนวน 5,228 คน และมีการบริการในด้านต่างๆ มีรถบริการรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 26 คัน

     นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง กล่าวว่า เทศบาลตำบลแหลมฉบัง เป็นเทศบาลตำบลขนาดใหญ่ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 มีพื้นที่ประมาณ 109 ตร.กม. มีประชากร จำนวน 67,999 คน มีประชากรแฝงประมาณ 60,000 คน ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการทุกระดับชั้น และให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรม โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยจัดครูเจ้าของภาษามาเป็นผู้ดำเนินการเรียนการสอย และการสอนคอมพิวเตอร์ โดยผู้ชำนาญการ ตลอดจนจัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จัดโครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

     โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 มีพื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา อาคารเรียน 5 ชั้น 47 ห้องเรียน งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.3 และในปี 2552 เปิดรับนักเรียนเพิ่มในชั้น ม.4 อีก 1 ชั้นเรียน มีนักเรียนจำนวน 1,218 คน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อาทิตย์, 05 ธันวาคม 2021
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2021 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.