เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 164,038,149 hits to-date.   This site has seen 164,038,149 hits to-date.   This site has seen 164,038,149 hits to-date.   This site has seen 164,038,149 hits to-date.   This site has seen 164,038,149 hits to-date.   This site has seen 164,038,149 hits to-date.   This site has seen 164,038,149 hits to-date.   This site has seen 164,038,149 hits to-date.   This site has seen 164,038,149 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทัพฟ้าเยี่ยมทัพเรือดูวิถีชีวิตพอเพียง พิมพ์

ทัพฟ้าก้มหน้าดูดิน  เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทัพเรือ นำความรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียงที่ยั่งยืน  ถ่ายทอดพลทหาร

Image

       หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตพลทหารกองประจำการ พาข้าราชการศึกษา ดูงานศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ  ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กองทัพเรือ พบขุมทรัพย์ทางปัญญาในค่ายทหาร  แหล่งหล่อหลอมพลเรือนให้เป็นทหาร นำความรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียงที่ยั่งยืนให้พลทหาร

       พลอากาศตรี ชลิตเดช สุดมะโนกุล ผู้บังคับการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะข้าราชการในสังกัดได้เดินทางมาศึกษา ดูงาน ยัง ศูนย์การเรียนรู้ โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยมี นาวาเอก นพดล สุภากร ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร รองผู้บังคับการ และนายทหารประจำศูนย์การเรียนรู้ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้  พร้อมนำพาเยี่ยมชมการดำเนินโครงการในพื้นที่ 9.9 ไร่  สร้างความประทับใจให้กับคณะดูงานอย่างมาก  เพราะทหารเรือได้มีความอดทน มุ่งมั่นในการให้ความรู้ ประสบการณ์ ให้กับข้าราชการ พลทหาร และครอบครัว ตลอดจนประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เข้ามาหาความรู้ ประสบการณ์

       พลอากาศตรี ชลิตเดช สุดมะโนกุล ผู้บังคับการ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กล่าวว่า ได้พาผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดเข้ามาศึกษา ดูงาน รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตที่มีศักยภาพ  ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปพัฒนา บูรณาการ การบริหารจัดการ การดูแลรักษา การสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้พบแสงสว่างหลายเรื่องซึ่งถูกสังคมมองข้าม โดยเฉพาะการทำการเกษตรโดยยึดหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะต้องนำไปเป็นแบบอย่างในการปลูกจิตสำนึกให้กับพลทหารได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้มากกว่าที่ผ่านมา เพราะถ้ายึดหลักความพอเพียงมาบริหารตัวเอง ครอบครัว สังคม กองทัพ และประเทศชาติ เกิดความยั่งยืน

       พลอากาศตรี ชลิตเดช สุดมะโนกุล กล่าวอีกว่า ศูนย์การทหารอากาศโยธิน มีหน้าที่ในการฝึกประชาชนพลเรือนให้เป็นทหาร ปีละประมาณ 2,000 คน  ในลักษณะภารกิจเดียวกับ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ถ้ามุ่งเน้นแต่เรื่องการฝึกเพื่อสุขภาพร่างกาย เพื่อการให้มีระเบียบ วินัยแต่เพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอกับภารกิจ  จำเป็นต้องสร้างจิตสำนึก เสริมทักษะ สร้างขวัญ กำลังใจ เมื่อพลทหารปลดจากกองประจำการไปแล้วจะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ในค่ายทหารติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้องนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับพลทหารอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่มีจำกัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการความรู้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่พลทหาร โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายใน ศูนย์การทหารอากาศโยธิน  ลักษณะเดียวกัน กับในศูนย์การเรียนรู้โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ

นิราช  ทิพย์ศรี  ภาพ / ข่าว

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.