เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,867,476 hits to-date.   This site has seen 176,867,476 hits to-date.   This site has seen 176,867,476 hits to-date.   This site has seen 176,867,476 hits to-date.   This site has seen 176,867,476 hits to-date.   This site has seen 176,867,476 hits to-date.   This site has seen 176,867,476 hits to-date.   This site has seen 176,867,476 hits to-date.   This site has seen 176,867,476 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมสภา ทต.บางพระ สมัยแรก พิมพ์

เทศบาลตำบลบางพระจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552

Image Image

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุรพล  ชลคุณากร ประธานสภาเทศบาลตำบลบางพระ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 โดยมีนายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในที่ประชุม ได้มีญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของกองต่างๆ และญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำนักปลัดเทศบาล ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป และไปเพิ่มในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย สำนักปลัดเทศบา

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.