• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,852,494 hits to-date.  This site has seen 173,852,494 hits to-date.  This site has seen 173,852,494 hits to-date.  This site has seen 173,852,494 hits to-date.  This site has seen 173,852,494 hits to-date.  This site has seen 173,852,494 hits to-date.  This site has seen 173,852,494 hits to-date.  This site has seen 173,852,494 hits to-date.  This site has seen 173,852,494 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ความหวังของผู้สูงอายุกับรัฐบาลอภิสิทธิ์ พิมพ์

ผู้สูงอายุแห่ลงทะเบียนหลังจากเทศบาลตำบลแหลมฉบังตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

Image

         ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการและมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จในปีแรกอย่างชัดเจนในนโยบายด้านการรักษาและการเพิ่มรายได้ของประชาชนรวมถึงด้านการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ยื่นแสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ ที่รัฐบาลกำหนด โดยจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2552 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2552 - กันยายน 2552 )

       ในการนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเทศบาลตำบลแหลมฉบังจึงกำหนดจัดให้มีการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบังเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ พร้อมกันทั้ง 22 ชุมชน โดยเตรียมหลักฐานคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด ติดต่อลงทะเบียนตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

       สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนในวันดังกล่าวได้ให้มาติดต่อขอรับลงทะเบียนเพิ่มเติมที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลแหลมฉบัง ในวันและเวลาราชการโดยเตรียมเอกสารลงทะเบียนไปให้พร้อมเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0-3840-0822,0-3840-0100

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.