• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,851,075 hits to-date.  This site has seen 173,851,075 hits to-date.  This site has seen 173,851,075 hits to-date.  This site has seen 173,851,075 hits to-date.  This site has seen 173,851,075 hits to-date.  This site has seen 173,851,075 hits to-date.  This site has seen 173,851,075 hits to-date.  This site has seen 173,851,075 hits to-date.  This site has seen 173,851,075 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กำหนดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวท้องถิ่น พิมพ์

คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลดีต่อท้องถิ่น ประชาชน และประเทศชาติ

Image

       ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง และประธานอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวของ ส.ท.ท. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ครั้งที่ 1/2552 เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการท่องเที่ยว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาชนในพื้นที่ โดยมีคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 64 คน

       ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โดยแบ่งออกเป็นหลักใหญ่ๆ 3 หลักด้วยกัน คือ 1.การสร้างวิสัยทัศน์ มุ่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 2.พันธกิจ ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาระบบการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว พัฒนาและผลิตสินค้า OTOP หรือสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐาน พัฒนาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว

       ส่วนด้านยุทธศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลักๆ 3 ยุทธศาสตร์ด้วยกันคือ 1. ยุทธศาสตร์ การจัดสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแก่ท้องถิ่น 2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้น และ 3.ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.