• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,851,147 hits to-date.  This site has seen 173,851,147 hits to-date.  This site has seen 173,851,147 hits to-date.  This site has seen 173,851,147 hits to-date.  This site has seen 173,851,147 hits to-date.  This site has seen 173,851,147 hits to-date.  This site has seen 173,851,147 hits to-date.  This site has seen 173,851,147 hits to-date.  This site has seen 173,851,147 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
รมต.เกษตรฯ เปิด"93ปีสหกรณ์ไทย" พิมพ์

“ธีระ วงศ์สมุทร” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสัมมนาวิชาการพัฒนาระบบสหกรณ์ แจงนโยบายสนับสนุนขบวนการสหกรณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ชี้ปี 51 ตัวเลข GDP ด้านการเกษตรสูงกว่าร้อยละ 10 คิดเป็นเม็ดเงินสะพัดกว่า 1 ล้านล้านบาท ยางพารานำโด่งเป็นอันดับหนึ่งสูงกว่า 3 หมื่นล้านบาท

Image

       วันนี้ (23 ก.พ.51) ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 93 ปี สหกรณ์ไทยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 นี้ โดยมีผู้นำสหกรณ์จากทั่วประเทศ 1,200 กว่าคนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

       นายธีระ ระบุว่า ในปี 51 ที่ผ่านมาตัวเลข GDP กว่าร้อยละ 10 มาจากภาคการเกษตร คิดเป็นเม็ดเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1.05 ล้านล้านบาท ยาพาราสูงสุดคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 30,894 ล้านบาท ข้าวเปลือก 7,664 ล้านบาท น้ำนมดิบ 4,778 ล้านบาท พืชพลังงาน อาทิ ปาล์ม ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง รวม 6,558 ล้านบาท นับว่าขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นพลังงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

       ในปีนี้ รัฐบาลได้มีมติให้การสนับสนุนภาคการเกษตรในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานทางการตลาดโดยให้งบประมาณอุดหนุนผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้มแข็งและเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในส่วนของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนั้นได้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การจัดทำโครงการเพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำและการชลประทาน เร่งรัดแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การจัดหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรชุมชน และอื่นๆ

       ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวหวังให้ผู้เกี่ยวข้องและร่วมสัมมนาได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นำระบบสหกรณ์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ พร้อมนำเอาความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.