เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,868,617 hits to-date.   This site has seen 176,868,617 hits to-date.   This site has seen 176,868,617 hits to-date.   This site has seen 176,868,617 hits to-date.   This site has seen 176,868,617 hits to-date.   This site has seen 176,868,617 hits to-date.   This site has seen 176,868,617 hits to-date.   This site has seen 176,868,617 hits to-date.   This site has seen 176,868,617 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เทคนิคการจัดรายการวิทยุให้ ปชช. พิมพ์

สวท.ชบ จัดอบรมความรู้ และเทคนิคการจัดรายการวิทยุให้ภาคประชาชน

Image

       วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHZ จัดการอบรมความรู้ และเทคนิคการจัดรายการวิทยุให้ประชาชน ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

       ตามที่ กรมประชาสัมพันธ์ มีนโยบายการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการยุคใหม่ ที่ต้องการเน้นในเรื่องของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่ให้สิทธิประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมตัดสินใจในงานของภาครัฐ ซึ่งส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ในฐานะเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ ได้ตอบสนองความต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดังกล่าว ด้วยการจัดสรรเวลาออกอากาศเพื่อให้ภาคประชาชนได้เข้ามาจัดรายการวิทยุ โดยใช้ชื่อว่ารายการ “สวท.ภาคประชาชน”  ทาง FM 99.75 MHZ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.10 น. – 11.00 น. และเวลา 11.10 น. – 12.00น. โดยให้ภาคประชาชนเข้ามาเป็นเจ้าของราชการเอง ดำเนินรายการเอง และรับผิดชอบผลการจัดรายการเอง โดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี เป็นเพียงผู้สนับสนุนการดำเนินการเท่านั้น และในการอบรมวันนี้ได้มีตัวแทนจาก 17 องค์กร จำนวน 50 คน ซึ่งได้มีการคัดเลือกคณะทำงานภาคประชาชนและภาคราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ นายสมจิตต์ อนุจารีวัฒน์ เป็นประธานคณะทำงานภาคประชาชน

     นายเกรียงไกร วิวัฒน์พนชาติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ที่เน้นในเรื่องประชาธิปไตยแบบมี่ส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนได้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานของภาครัฐ ดังนั้น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรเวลาออกอากาศเพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดรายการวิทยุ โดยได้มีการคัดเลือกคณะทำงานภาคประชาชนและภาคราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในการอบรมครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการอบรมด้าน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณนักจัดรายการวิทยุ การใช้ภาษาที่เหมาะสม เทคนิคการจัดรายการวิทยุ โดยมีวิทยากร จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 คุณกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ส่วนในช่วงบาย เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติงาน ตามแบบจัดรายการวิทยุ โดยมีทีมงานของ สวท.ชบ ดูแลอย่างใกล้ชิด

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.