เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,870,066 hits to-date.   This site has seen 176,870,066 hits to-date.   This site has seen 176,870,066 hits to-date.   This site has seen 176,870,066 hits to-date.   This site has seen 176,870,066 hits to-date.   This site has seen 176,870,066 hits to-date.   This site has seen 176,870,066 hits to-date.   This site has seen 176,870,066 hits to-date.   This site has seen 176,870,066 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทุ่มงบ 700 ล้านพัฒนาแหลมฉบัง 3 ปี พิมพ์

เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ทุ่มงบกว่า 700 ล้าน พัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฉบังสามปี (2553-2555)

Image

     ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (2553-2555) โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
   
     นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า ในขณะนี้ทางเทศบาลตำบลแหลมฉบัง กำลังรอการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทางเทศบาลตำบลแหลมฉบัง ต้องการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองพิเศษ เหมือนเมืองพัทยา ดังนั้นจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (2553-2555) ซึ่งในการพิจารณานั้นมีแผนพัฒนาทั้งสิ้น 30 แนวทาง 154  โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 707,839,412 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสองบาท) ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (2553-2555) และพร้อมที่จะประกาศการใช้แผนพัฒนาเทศบาลต่อไป

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.