เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,867,654 hits to-date.   This site has seen 107,867,654 hits to-date.   This site has seen 107,867,654 hits to-date.   This site has seen 107,867,654 hits to-date.   This site has seen 107,867,654 hits to-date.   This site has seen 107,867,654 hits to-date.   This site has seen 107,867,654 hits to-date.   This site has seen 107,867,654 hits to-date.   This site has seen 107,867,654 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาชุมชน พิมพ์

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา จัดโครงการประชุมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

Image

       ที่  บริเวณที่ทำการชุมชนบ้านไร่ อำเภอศรีราชา นางอรวรา  กรพินธ์ รองปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้เปิดการประชุมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และแผนชุมชนจัดการสุขภาพ ประจำปี 2552

       ด้วยในปัจจุบันแผนชุมชน และการจัดการสุขภาพมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ของการพัฒนาชุมชนในอนาคต ซึ่งโครงการต่างๆ ของชุมนได้กำหนดให้นำมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาล ดังนั้นเทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ทั้ง 12 ชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็น ความต้องการและปัญหาต่างๆ ของชุมชน เพื่อพัฒนาเทศบาลเมือง ศรีราชาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชนได้อย่างตรงจุดอีกด้วย 

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.