เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,236,224 hits to-date.   This site has seen 177,236,224 hits to-date.   This site has seen 177,236,224 hits to-date.   This site has seen 177,236,224 hits to-date.   This site has seen 177,236,224 hits to-date.   This site has seen 177,236,224 hits to-date.   This site has seen 177,236,224 hits to-date.   This site has seen 177,236,224 hits to-date.   This site has seen 177,236,224 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
วันต่อต้านยาเสพติดโลก จ.ชลบุรี พิมพ์

จังหวัดชลบุรี จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Image

     วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จังหวัดชลบุรี จัดงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

      เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดชลบุรีจัดงานรณรงค์รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE และชมรมจักรยานขี่จักรยานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมขี่จักรยานในครั้งนี้ด้วย

     นายมรุต  จิรเศรษฐสิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง จากความห่วงใยประชาชนขาวไทยต่อปัญหายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาชนอายุระหว่าง 10 – 24 ปี ซื่อถือเป็นกลุ่มเสียงสูง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทรงมีพระประสงค์ที่จะมุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยกลวิธีสร้างกระแสการไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด และจัดระบบการรักษาภายใต้ชื่อโครงการว่า “ใครติดยายกมือขึ้น” เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนของสังคม ดังนั้น ทุกภาคจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู่และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

     นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวังชลบุรี กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่จะต้องร่วมมือกันเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 24 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง การจัดงานรณรงค์รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ขี่จักรยานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อปลูกจิสำนึกและสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างเครือข่ายทุกคนในชาติ ร่วมพลังร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู่และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะคืนคนดีสู่สังคมอีกด้วย

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.