เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,239,098 hits to-date.   This site has seen 177,239,098 hits to-date.   This site has seen 177,239,098 hits to-date.   This site has seen 177,239,098 hits to-date.   This site has seen 177,239,098 hits to-date.   This site has seen 177,239,098 hits to-date.   This site has seen 177,239,098 hits to-date.   This site has seen 177,239,098 hits to-date.   This site has seen 177,239,098 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
โครงการมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ ครั้งที่2 พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ ครั้งที่2

Image

          ที่  ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นางเพ็ญศรี  แนะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ ครั้งที่2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสำนึกรักในภูมิลำเนาถิ่นกำเนิด มีความรักและหวงแหนสิ่งที่ถือว่าเป็นมรดกสำคัญของชาติ ไว้ให้คนรุ่นหลัง และมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่อนุรักษ์สมบัติของชาติ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รู้จักค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจากเอกสาร ตำรา ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ พร้อมฝึกฝนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักการแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย

Image

Image Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.