เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,236,758 hits to-date.   This site has seen 177,236,758 hits to-date.   This site has seen 177,236,758 hits to-date.   This site has seen 177,236,758 hits to-date.   This site has seen 177,236,758 hits to-date.   This site has seen 177,236,758 hits to-date.   This site has seen 177,236,758 hits to-date.   This site has seen 177,236,758 hits to-date.   This site has seen 177,236,758 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
ทร.ปิดหลักสูตรฝึกอาชีพกองประจำการ พิมพ์

กองทัพเรือปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพกองประจำการ นำอาชีพหารายได้หลังปลดประจำการ

Image

พลเรือโท พัชรพล กิตตินาวี ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรให้แก่กองทหารประจำการและปิดหลักสูตรการฝึกอาชีพกองประจำการ รุ่นที่ 3 จำนวน 112 นาย ในปีงบประมาณ 2552  ณ สโมสร สัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคุณประเสริฐ  ละออประเสริฐสุข  ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 ชลบุรี  คุณอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผ็แทนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง  เรือตรีสุรพล มีเสถียร ผู้แทนสมาคมเจ้าของเรือไทยพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่   ทหารกองประจำการที่เข้ารับการอบรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด

      นาวาเอก โกวิท อินทร์พรม เลาขานุการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือกล่าวว่า ตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงกลาโหม กับกระทรวงแรงงาน ในการจัดฝึกอาชีพให้กับทหารกองประจำการของกองทัพเรือ และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรประจำเรือพานิชย์ระหว่างกองทัพเรือ  กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมเจ้าของเรือไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูลความรู้และประสบการณ์ ในชีวิตในวิชาชีพสาขาต่างต่าง ให้แก่ทหารกองประจำการของกองทัพเรือ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้เมื่อปลดประจำการไปแล้วนั้น กองทัพเรือโดยคณะกรรมการการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ในปีงบประมาณ 2552 มาแล้ว 2รุ่น มีทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกอบรมมาแล้ว จำนวน 278 นาย สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 236 นาย การฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการ ในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 3 ในปีงบประมาณ 2552 มีทหารกองประจำการจากหน่วยต่างต่างเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในหน่วยหลักสูตรต่างต่าง จำนวน 6 หลักสูตร รวมจำนวน 112 นาย ดังนี้ 1. หลักสูตรอาชีพช่างทั่วไป จำนวน 4 หลักสูตร มีทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 72 นาย  2.หลักสูตกำลังพลประจำเรือพานิชย์  จำนวน 2 หลักสูตร มีทหารกองประจำการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 นาย

      พลเรือโท พัชรพล กิตตินาวี ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือกล่าวว่า การจัดให้มีการจัดฝึกอาชีพ ให้แก่ทหารกองประจำการในอาชีพต่างต่าง นั้นเป็นการดำเนินนโยบาย ทร. โดยมีข้อตกลงร่วมกัน  ระหว่างกระทรวงกลาโหม กับกระทรวงแรงงาน กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และสมาคมเจ้าของเรือไทย ในการที่จะพัฒนา บุคลากรและส่งเสริมความรู้ ทักษะในวิชาชีพ ที่มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีพในสภาวะปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวหลังจากปลดประจำการ

นิราช ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.