เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,234,811 hits to-date.   This site has seen 177,234,811 hits to-date.   This site has seen 177,234,811 hits to-date.   This site has seen 177,234,811 hits to-date.   This site has seen 177,234,811 hits to-date.   This site has seen 177,234,811 hits to-date.   This site has seen 177,234,811 hits to-date.   This site has seen 177,234,811 hits to-date.   This site has seen 177,234,811 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พิมพ์

อำเภอศรีราชา ร่วมกับเทศบาลตำบลบางพระเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Image

     ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง นายอำเภอศรีราชา  เป็นประธาน ในการเปิดการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นางพิศมัย ปั้นน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ  นักเรียนในพื้นที่ ตำบลบางพระ ร่วมงานกว่า1,000 คน เดินรณรงค์ ลด ละ เลิก ต่อต้านยาเสพติดไปรอบตลาดบางพระ ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการใช้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว

     ในปีนี้ทางจังหวัดชลบุรีได้มีศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาต่าง ๆ กำหนดจัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดกระจายไปในทุกพื้นที่ในวันดังกล่าว กว่า 30 โครงการ อาทิ โครงการให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชนในสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อรณรงค์ป้องกันรั้วโรงเรียน โครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรณรงค์ป้องกันรั้วชายแดน โครงการส่งเสริมสถานประกอบการสีขาว เพื่อรณรงค์ป้องกันรั้วสังคม ประกวดบทความต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ป้องกันรั้วชุมชน และโครงการสานสัมพันธ์สายใยทุกวัยในครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนช่วยสร้างกระแสในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้กระจายไปในทุกพื้นที่โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้จังหวัดปลอดจากยาเสพติดอย่างแท้จริง

Image

Image Image

Image Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.