เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,237,727 hits to-date.   This site has seen 177,237,727 hits to-date.   This site has seen 177,237,727 hits to-date.   This site has seen 177,237,727 hits to-date.   This site has seen 177,237,727 hits to-date.   This site has seen 177,237,727 hits to-date.   This site has seen 177,237,727 hits to-date.   This site has seen 177,237,727 hits to-date.   This site has seen 177,237,727 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
ม.บูรพา เป็นเจ้าภาพประชุมอธิการบดี พิมพ์

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐครั้งที่3/2552

Image

     ที่ห้องประชุม903 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับอธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 ท่าน โดยในครั้งนี้รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้เป็นการแถลงมติของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ การเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันเขียนเรียงความภาษาไทยการสนับสนุนการดำเนินโครงการอบรม เรื่องการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของคณะทำงานระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ครั้งที่ 4/2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้เพื่อความรัก ความสามัคคีความสนิทสนนมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.