• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,852,326 hits to-date.  This site has seen 173,852,326 hits to-date.  This site has seen 173,852,326 hits to-date.  This site has seen 173,852,326 hits to-date.  This site has seen 173,852,326 hits to-date.  This site has seen 173,852,326 hits to-date.  This site has seen 173,852,326 hits to-date.  This site has seen 173,852,326 hits to-date.  This site has seen 173,852,326 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดเรือนปรีดียาธร-ฝึกอาชีพอิสระ พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรมจัดพิธีเปิดเรือนปรีดียาธร และมอบวุฒิบัตร ตามโครงการฝึกอาชีพอิสระ

Image

       ที่  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม นายชรัช  สุวรรณ รองนายกทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดเรือนปรีดียาธร และมอบวุฒิบัตร ตามโครงการฝึกอาชีพอิสระ โดยโครงการฝึกอาชีพอิสระนั้นทางโรงเรียนได้อบรมขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนผู้สนใจได้รับความรู้ มีทักษะในงานช่างและงานฝีมือ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งอาชีพที่ทำการอบรมมีทั้งหมด 13 กลุ่มงาน เช่น กลุ่มงานซ่อมคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานดอกไม้เกล็ดปลา กลุ่มงานอาหาร กลุ่มงานน้ำหมักชีวภาพ    เป็นต้น

       จากนั้นประธานได้ร่วมกับคณะครูเปิดเรือนปรีดียาธร ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนต่อไป

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.