เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,862,697 hits to-date.   This site has seen 107,862,697 hits to-date.   This site has seen 107,862,697 hits to-date.   This site has seen 107,862,697 hits to-date.   This site has seen 107,862,697 hits to-date.   This site has seen 107,862,697 hits to-date.   This site has seen 107,862,697 hits to-date.   This site has seen 107,862,697 hits to-date.   This site has seen 107,862,697 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดเรือนปรีดียาธร-ฝึกอาชีพอิสระ พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรมจัดพิธีเปิดเรือนปรีดียาธร และมอบวุฒิบัตร ตามโครงการฝึกอาชีพอิสระ

Image

       ที่  โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม นายชรัช  สุวรรณ รองนายกทศมนตรี ฝ่ายการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดเรือนปรีดียาธร และมอบวุฒิบัตร ตามโครงการฝึกอาชีพอิสระ โดยโครงการฝึกอาชีพอิสระนั้นทางโรงเรียนได้อบรมขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนผู้สนใจได้รับความรู้ มีทักษะในงานช่างและงานฝีมือ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งอาชีพที่ทำการอบรมมีทั้งหมด 13 กลุ่มงาน เช่น กลุ่มงานซ่อมคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานดอกไม้เกล็ดปลา กลุ่มงานอาหาร กลุ่มงานน้ำหมักชีวภาพ    เป็นต้น

       จากนั้นประธานได้ร่วมกับคณะครูเปิดเรือนปรีดียาธร ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนต่อไป

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.