เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,994,652 hits to-date.   This site has seen 174,994,652 hits to-date.   This site has seen 174,994,652 hits to-date.   This site has seen 174,994,652 hits to-date.   This site has seen 174,994,652 hits to-date.   This site has seen 174,994,652 hits to-date.   This site has seen 174,994,652 hits to-date.   This site has seen 174,994,652 hits to-date.   This site has seen 174,994,652 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชาพิจารณ์เรียนฟรี 15 พิมพ์
Imageรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม คณะ  เดินทางมาทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี  โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่อยากให้ส่งงบประมาณตรงถึง โรงเรียน กันปัญหา

       เวลา 10.00 น. (6 ก.พ.52) ณ ห้องประชุม ภายในโรงเรียนชลกันยานุกูล  อ.เมือง จ.ชลบุรี  นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาพร้อม คณะประกอบด้วย นางสาว นริศรา  ชวาลตันพิพัทธ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  คุณหญิง กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และนายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เพื่อมาเป็นประธาน ในการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิเห้น แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ครั้งที่ 2

       โดยมีประชาชน  ครู คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันออก และผู้แทนจากกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 500 คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายและให้ความคิดเห็น

       ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นดีด้วย ว่า บุคคลควรมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  จากค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้ทั้งโรงเรียน ของรัฐและเอกชน ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาหน้าคือ 2552 ยึดหลักประหยัดงบประมาณโปร่งใส

       งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับ เพื่อสนับสนุนโครงการการจัดการศึกษา โดยเรียนฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่าย 15 ปี   จำนวนเงิน 18,257,975,200 บาท แบ่งเป็น
-  ค่าเล่าเรียน     2,047,682,300 บาท
-  ค่าหนังสือเรียน  6,151,119,500 บาท
-  ค่าอุปกรณ์การเรียน     2,069,169,300 บาท
-  ค่าเครื่องแบบนักเรียน     4,634,559,400 บาท
-  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ     3,355,444,700 บาท

       แนวการสนับสนุน อุดหนุนรายหัวให้นักเรียนอนุบาล 3 ขวบ และปรับเพิ่มอุดหนุนรายหัวอีกร้อยละ 10 ในโรงเรียนเอกชน เพื่อลดภาระ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากผู้ปกครองของนักเรียน จัดหาหนังสือให้นักเรียนยืมเรียน 1 ชุด 8กลุ่มสาระ จัดหาอุแกรณ์การเรียนให้นักเรียน ทั้งแบบฝึกหัด สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด จัดหาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 2 ชุด อาชีวศึกษา เครื่องแบบ 1 ชุด ชุดฝึก 1 ชุด  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

       ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพราะถือเป็นเรื่องที่ดี แต่อยากให้ระมัดระวัง เรื่องส่งเงินงบประมาณ  ถ้าโอนตรงให้กับหน่วยการศึกษา เห็นด้วย แต่ถ้าโอนงบประมาณส่งผ่านท้องถิ่น ไม่เห็นด้วย เพราะถ้าท้องถิ่นนั้น จัดสรรงบประมาณดี ก็ดีไป แต่ถ้าจัดสรรไม่ดี ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง แต่ถ้าส่งตรงไปยังโรงเรียน ก็เป็นนิติบุคคลอยู่แล้ว  จะดีกว่า เพราะได้ผล ตรงเร็วและดีกว่า

       นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฎ์  รมว.ศธ  ยังกล่าวว่า โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นี้  คาดจะเริ่ม ปีการศึกษา 2552 โดยจะใช้งบประมาณถึง จำนวนเงินกว่า  18,000 ,000,000 บาท โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด  และครั้งหน้า จะเดินทางขึ้นทำประชาพิจารย์ ทาง ภาคเหนือ  ต่อไป

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า

Date

เสาร์, 28 มกราคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.