• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 173,853,409 hits to-date.  This site has seen 173,853,409 hits to-date.  This site has seen 173,853,409 hits to-date.  This site has seen 173,853,409 hits to-date.  This site has seen 173,853,409 hits to-date.  This site has seen 173,853,409 hits to-date.  This site has seen 173,853,409 hits to-date.  This site has seen 173,853,409 hits to-date.  This site has seen 173,853,409 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
3 กิจกรรมดี ๆ ม.บูรพา พิมพ์

โครงการ “สมุนไพร...น่ารู้”

Image

       คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดโครงการ “สมุนไพร...น่ารู้”  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาทางด้านเภสัชกรรมไทย  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพร  การผลิตสมุนไพร  การรู้จักลักษณะของต้นไม้ชนิดต่าง ๆ  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อการเรียนแพทย์แผนไทย และให้นิสิตมีโอกาสไปศึกษาสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ณ โครงการสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2552 เวลา  07.00 – 17.30 น.

Image

Image

“ไหว้ครูและต่อเทียนภูมิปัญญา”
       คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจัดพิธีไหว้ครูและต่อเทียนภูมิปัญญาขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามไว้  และให้นิสิตตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนวิชาแพทย์แผนไทย  รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกต่อการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของการแพทย์แผนไทยสู่คนรุ่นหลัง

Image

โครงการ  พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต
       สโมสรนิสิตคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดใหม่เกิดความรู้และประสบการณ์  และเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสโมสรนิสิตในปีการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552  ณ ห้องสัมมนา  213  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยบูรพา

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 15 สิงหาคม 2022
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2022 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.