เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 107,866,740 hits to-date.   This site has seen 107,866,740 hits to-date.   This site has seen 107,866,740 hits to-date.   This site has seen 107,866,740 hits to-date.   This site has seen 107,866,740 hits to-date.   This site has seen 107,866,740 hits to-date.   This site has seen 107,866,740 hits to-date.   This site has seen 107,866,740 hits to-date.   This site has seen 107,866,740 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เร่งขึ้นทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก พิมพ์

กรมทรัพย์ฯเร่งขึ้นทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ

Image

       นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ   เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำเร่งทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็กนอกเขตชลประทานทั่วประเทศ ทั้งลำน้ำธรรม ชาติ คู คลอง หนองและบึง เป้าหมายกว่า 30,000 แห่ง เพื่อดำเนินการฟื้นฟู ขุดลอก ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำระบบกระจายน้ำ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซากและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ตรงจุด 
 
       เบื้องต้นกรมฯจัดทำพิกัดตำแหน่งแหล่งน้ำที่ขึ้นทะเบียน จากนั้นจะจัดระดับความสำคัญของแหล่งน้ำ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของความเสื่อมโทรม, การรุกล้ำแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำในช่วงฤดูแล้ง , ระดับความสามารถการเก็บกักน้ำ, ความรุนแรงของปัญหาภัยแล้ง อุทกภัยและพื้นที่ความยากจน พร้อมพิจารณาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ อาทิ การอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนจำนวนครัวเรือนที่พึ่งพาแหล่งน้ำ การใช้ที่ดินในแหล่งน้ำ การกั้นทางน้ำเพื่อผันน้ำไปใช้ประโยชน์ และทางเลือกการใช้แหล่งน้ำอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
 
       “กรมทรัพยากรน้ำจะร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นกำหนดแนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด โดยเน้นให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แล้ว จะนำกรอบการฟื้นฟูแต่ละแหล่งน้ำเข้าสู่แผนการปรับปรุงตามลำดับ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและภัยแล้งได้ตรงจุดมากขึ้น และช่วยให้ระบบนิเวศแหล่งน้ำเกิดความสมดุลยิ่งขึ้น”  นายศิริพงศ์กล่าว.

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พฤหัสบดี, 17 มกราคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.