• บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 113,951,887 hits to-date.   This site has seen 113,951,887 hits to-date.   This site has seen 113,951,887 hits to-date.   This site has seen 113,951,887 hits to-date.   This site has seen 113,951,887 hits to-date.   This site has seen 113,951,887 hits to-date.   This site has seen 113,951,887 hits to-date.   This site has seen 113,951,887 hits to-date.   This site has seen 113,951,887 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พระมหาสมปองธรรมะดิลิเวอร์ลี่เทศน์ พิมพ์

สมาคมสโมรสรไทยออยล์ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชา จัดแสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง

Image

     สมาคมสโมรสรไทยออยล์ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชา จัดแสดงปาฐกถาธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดังจากวัดสร้อยทอง และคณะพระวิทยากร “ธรรมะเดลิเวอรี่” มาแสดงธรรมที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายมนัส ชะอุ่ม ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานกล่าวเปิดปาฐกถาธรรม ในหัวข้อ “อยู่อย่างมีความสุข ในยุควิกฤต ด้วยธรรมะและกีฬาๆ เป็นยาวิเศษ” 

       นายอภินันท์ สุภัตรบุตร กรรมการอำนวยการ บมจ.ไทยลู้บเบส จำกัด ในฐานะนายกสมาคมสโมรสรไทยออยล์ ชมรมกอล์ฟ และชมรมศาสนา วัฒนธรรม กล่าวว่า สมาคมสโมรสรไทยออยล์ ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมทีอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา และอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองศรีราชา มีเจตนารมณ์ในการแบ่งปันสิ่งที่ดีงามสู่สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในทุกภาคส่วน พร้อมด้วย คุณธรรมประจำจิต อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์

       ในปัจจุบันหลายคนต้องเผชิญกับปัญหาตึงเครียดมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ภายใต้ภาวะความวุ่นวายหลากหลาย เราจะต้องยึดเหนี่ยว สร้างความสมานฉันท์ กลมเกลียว ช่วยกันจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ และแสวงหาแนวทางในการดำรงชีวิตในสถานการณ์นี้อย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ สมาคมได้เล็งเห็นว่า การนำธรรมะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จะเป็นหนทาที่จะนำไปสู่ความสงบ เยือกเย็นได้ ทีมงานจึงได้กราบนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และคณะพระวิทยากร “ธรรมะเดลิเวอรี่” จากวัดสร้อยทอง มาแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ “อยู่อย่างมีความสุข ในยุควิกฤต ด้วยธรรมะและกีฬาๆ เป็นยาวิเศษ”

        โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารวมฟังบรรยายธรรมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนก็จะได้รับข้อคิดต่างๆ จากการแสดงธรรมะในครั้งนี้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 20 มีนาคม 2019
Phyathai
Robinson Sriracha
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2019 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.