เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,866,558 hits to-date.   This site has seen 176,866,558 hits to-date.   This site has seen 176,866,558 hits to-date.   This site has seen 176,866,558 hits to-date.   This site has seen 176,866,558 hits to-date.   This site has seen 176,866,558 hits to-date.   This site has seen 176,866,558 hits to-date.   This site has seen 176,866,558 hits to-date.   This site has seen 176,866,558 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมติดตามแผนพัฒนาเทศบาลฯ พิมพ์

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2552

Image Image

        ที่  ห้องประชุมใหญ่เทศบาลเมืองศรีราชา นายสุวรรณ  ชัยตระกูลทอง รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ 2/2552 โดยในขณะนี้เทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดทำร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2552 – 2554 ประจำปี 2552 ไตรมาสที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเสนอร่างรายงานมาเพื่อพิจารณาและจะได้นำเสนอรายงานผลและความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองศรีราชาต่อไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 และข้อ 29

Image Image

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.