• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,321,081 hits to-date.  This site has seen 178,321,081 hits to-date.  This site has seen 178,321,081 hits to-date.  This site has seen 178,321,081 hits to-date.  This site has seen 178,321,081 hits to-date.  This site has seen 178,321,081 hits to-date.  This site has seen 178,321,081 hits to-date.  This site has seen 178,321,081 hits to-date.  This site has seen 178,321,081 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปลานิลสัญจรเกษตรกรพบผู้สิ่งออก 3 พิมพ์

กรมประมงเดินหน้าจัดสัมมนา ปลานิลสัญจร เกษตรกรพบผู้สิ่งออก ครั้งที่ 3

Image

       วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 กรมประมง ร่วมกับสมาคมแช่เยือกแข็งไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลเพื่อการสิ่งออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเกษม วัฒนธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

       นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธิเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลเพื่อการส่งออก ในโครงการปลานิลสัญจร เกษตรกรพบผู้ส่งออก ครั้งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 ราย

       ดร.จิราวรรณ แย้มประยูร รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารสินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เปิดเผยว่า ปลานิล เป็นปลาน้ำจืดซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและทั่วโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ้งสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย โดยขณะนี้มีเกษตรกรทำการเพาะเลี้ยงปลานิลกันอย่างแพร่หลาย ทั้งการเลี้ยงในลักษณะบ่อดินและกระชังมีอัตราขยายตัวกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งกระบวนการผลิตยังมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำให้ประเทศผู้นำเข้าให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยในสินค้าปลานิลที่ผลิตและนำเข้าจากประเทศไทยเป็นย่างมาก ทั้งในรูปแบบปลามีชิวิต ปลาสด ปลาทั้งตัวแช่แข็งปลาแล่เนื้อแช่แข็ง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2553 จะมีผลผลิตปลานิลเท่ากับ 300,000 ตัน และจะเพิ่มปริมาณการส่งออกให้ได้ถึง 50,000 ตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก ซึ่งตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป กลุ่มตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น

       นายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ด้วยศักยภาพในการผลิตปลานิลของประเทศไทย กรมประมงมีนโยบายที่จะผลักดันในปลานิลเป็นสิงค้าส่งออก โดยได้ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลเพื่อการสิ่งออก ผลปรากฏว่ามีเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก เกษตรกรได้รับข้อมูลสถานการณ์ความต้องการปลานิล ในตลาดโลกที่แท้จริง อีกทั้งมีความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และที่สำคัญเกิดการประสานระบบซื้อขายระหว่างเกษตรกรและผู้แปรรูป เป็นการวางรากฐานให้การส่องออกสินค้าปลานิลเติบโตในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

Image

 
< ก่อนหน้า

Date

ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.