เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,870,114 hits to-date.   This site has seen 176,870,114 hits to-date.   This site has seen 176,870,114 hits to-date.   This site has seen 176,870,114 hits to-date.   This site has seen 176,870,114 hits to-date.   This site has seen 176,870,114 hits to-date.   This site has seen 176,870,114 hits to-date.   This site has seen 176,870,114 hits to-date.   This site has seen 176,870,114 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ไทยจัดประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน พิมพ์

รัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 30 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Image

      รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 30 (The 30th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly: AIPA) ในระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี สมาชิกของสมัชชารัฐสภาอาเซียนประกอบด้วยรัฐสภาแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 8 ชาติ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม พร้อมด้วยสหภาพพม่า ร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรับบรูไนดารุสซาลามเช้าเป็นสมาชิก AIPA อย่างเป็นทางการด้วย นอกจากนี้ ยังมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่างๆ จำนวน 9 ประเทศ กับ 1 องค์กร ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกีนี สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และรัฐสภายุโรป

       การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียเป็นหลักสำคัญในการสร้างนโยบายขององค์กร และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวนโยบาย ตลอดจนผลักดันให้เกิดการจัดทำข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมกันภายในอาเซียน เพื่อเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณา โดยมติที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมจะถูกส่งผ่านไปยังหน่วยประจำชาติเพื่อดำเนินการแจ้งให้รัฐบาลและรัฐสภาแห่งชาติ รับทราบและปฏิบัติตามข้อมตินั้นต่อไป

      สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมและตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งได้เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีเป็นกลไกที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการประชุมใหญ่สมัชชาสภาอาเซียน ครั้งที่ 30 ที่จัดขึ้นในพื้นจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐสภา คณะผู้แทนต่างๆ เกิดความประทับใจ นำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีและประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้แพร่หลายิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐสภาไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 30 อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่คณะผู้แทนระหว่างการประชุม และร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะผู้แทนและผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการปฏิบัติตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 30 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐสภา จังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด ณ สำนักงานจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี หมาเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 038-288655 และ 038-274404

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.