• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,318,249 hits to-date.  This site has seen 178,318,249 hits to-date.  This site has seen 178,318,249 hits to-date.  This site has seen 178,318,249 hits to-date.  This site has seen 178,318,249 hits to-date.  This site has seen 178,318,249 hits to-date.  This site has seen 178,318,249 hits to-date.  This site has seen 178,318,249 hits to-date.  This site has seen 178,318,249 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
อบรมหลักสูตรผังเมืองแก่ประชาชน พิมพ์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ด้านผังเมืองแก่ประชาชน‏

Image

       เทศบางพระจัดให้มีการอบรมสัมมนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านผังเมืองแก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายผังเมืองและกฏหมายควบคุมอาหาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และมีความเชื่อมโยงต่อภาคประชาชน โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ให้ความรู้รวมถึงการตอบปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏหมายผังเมืองและกฏหมายควบคุมอาคาร ตามนโยบายการถ่ายโอนภารกิจของรัฐบาลลงสู่ท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและความจำเป็นพื้นฐาน แต่เนื่องจากสภาพผังในเขตเทศบาลตำบลบางพระ  ซึ่งมีสภาพเป็นเมืองชายทะเลมักมีสภาพปัญหาการไม้เข้าใจตามกฏหมาย โดยเฉพาะกฏหมายผังเมืองและกฏหมายควบคุมอาคาร ดังนั้นประชาชนต้องเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติกฏหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
โดยมี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
 
*** ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางพระ ภาพ / ข่าว
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.