เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 176,869,898 hits to-date.   This site has seen 176,869,898 hits to-date.   This site has seen 176,869,898 hits to-date.   This site has seen 176,869,898 hits to-date.   This site has seen 176,869,898 hits to-date.   This site has seen 176,869,898 hits to-date.   This site has seen 176,869,898 hits to-date.   This site has seen 176,869,898 hits to-date.   This site has seen 176,869,898 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
มหกรรมนัดพบแรงงาน พิมพ์

สำนักงานจังหวัดชลบุรีจับมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและศูนย์การค้าฮาร์เบอร์มอลล์จัดงานมหกรรมนัดพบแรงงาน สินเชื่อแรงงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ

Image

     ที่ศูนย์การค้าฮาเบอร์ มอลล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมนัดพบแรงงาน สินเชื่อแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู้ภัยเศรษฐกิจ โดยมีนายสมควร นกหงษ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าแหลมทองกล่าวต้อนรับและนางปรียา เสรีวัลย์สถิตย์ จัดหางานจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงาน

     สืบเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดศูนย์กลางการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกสินค้าต่างๆ ควบคู่กับการเป็นศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในหลายๆด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านบริการและการท่องเที่ยวโดยมีท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือส่งออกของประเทศที่ติดอันดับ 20 ของโลก และนิคมอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงถึง 5 แห่ง จึงทำให้มีแรงงานทั้งในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอื่นๆ เดินทางเข้ามาหางานทำและได้รับการจ้างงานเป็นจำนวนมากแต่จากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งกำลังส่งผลกระทบไปในหลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ รวมถึงประเทศไทยด้วย นับว่าเป็นสัญญาณอันตรายต่อระบบการจ้างงานของแรงงานไทย เนื่องจากมีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบต้องลดจำนวนพนักงานหรือปิดกิจการ ส่งผลให้มีผู้ว่างงานจากวิกฤติเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นจังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีมาตรการที่จะรองรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นและได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมการจ้างงานและช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาคนว่างงานของผู้ถูกเลิกจ้างได้อย่างตรงจุด โดยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการรับสมัครพนักงานมาตั้งบูชรับสมัครงานที่ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวแล้วให้ผู้ที่ว่างงานมากรอกใบสมัครซึ่งมีสถานประกอบการที่ต้องการพนักงานเข้าร่วมงานจำนวน 70 บริษัทและมีผู้ว่างงานเดินทางมาหาสมัครงานตามบูชต่างๆกว่า3,000 คน ซึ่งงานที่จัดขึ้นนี้คาดว่าน่าจะช่วยลดจำนวนผู้ว่างงานได้อย่างมาก

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.