• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,318,420 hits to-date.  This site has seen 178,318,420 hits to-date.  This site has seen 178,318,420 hits to-date.  This site has seen 178,318,420 hits to-date.  This site has seen 178,318,420 hits to-date.  This site has seen 178,318,420 hits to-date.  This site has seen 178,318,420 hits to-date.  This site has seen 178,318,420 hits to-date.  This site has seen 178,318,420 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ไทยเจ้าภาพประชุมวัฒธรมอาเซียน พิมพ์

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ และภูมิภาค สู่การขับเคลื่อนประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน

Image Image

       กระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้ประชาชนในภูมิภาคสามารถเข้าแข่งขันในเวทีโลก นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารระดับสูงจาก 10 ประเทศ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมประชุม เตรียมข้อสรุปเข้าประชุมอาเซียน ครั้งที่ 4 ที่ จังหวัดภูเก็ต  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเลือกเป็นประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้แน่นอน

       จากกรณีที่ สำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมเชิงปฎิบัติการระดับภูมิภาค โดยมี นายชัยวุฒิ บรรณรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดประชุมเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาค สู่การขับเคลื่อนประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ณ  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิชาการศึกษา ผู้บริหารระดับสูง จาก 10 ประเทศในเขตอาเซียน ประเทศละ 5 คน  ยกเว้นประเทศพม่า ที่ไม่ได้ส่งนักวิชาการศึกษามาร่วมประชุมในครั้งนี้

       วันนี้ ( 27 ก.พ. 52 ) นายไพศาล วิศาลาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่ได้เปิดประชุม และประชุมที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงได้เพิ่มสถานที่ประชุมอีกแห่งหนึ่ง และปิดการประชุมที่ ห้องประชุม ริมบึง สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธีปิด  และมี นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ ผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 14  นายประพัฒน์พงษ์ เสนาฤทธิ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมรับฟังการประชุม และปิดการประชุมด้วย

       นายชัยวุฒิ บรรณรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า อาเซียนเป็นองค์การซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง  ความมั่นคง  สังคมและวัฒนธรรม  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน ประเทศไทยได้มุ่งมั่นสร้างสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มอาเซียนให้เหนียวแน่น เพื่อการขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคในทุกมิติ โดยเฉพาะการกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลัก

       กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงบทบาทและภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในระดับอาเซียนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการหาข้อมูลรองรับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ประจำปี 2552  ครั้งที่ 4  ที่จังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2552 โดยมีทั้งหมด 19 ประเทศที่เข้าร่วมประชุม และสมทบ ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน  และเป็นเรื่องที่ดีปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะได้รับเลือกให้เป็นประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

*** นิราช ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.