เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,235,279 hits to-date.   This site has seen 177,235,279 hits to-date.   This site has seen 177,235,279 hits to-date.   This site has seen 177,235,279 hits to-date.   This site has seen 177,235,279 hits to-date.   This site has seen 177,235,279 hits to-date.   This site has seen 177,235,279 hits to-date.   This site has seen 177,235,279 hits to-date.   This site has seen 177,235,279 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
ประชุมประมวลจริยธรรม ทม.ศรีราชา พิมพ์

เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมคัดเลือกคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองศรีราชา

Image

        ที่  ห้องประชุมเล็กชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายเธียรชัย  กรกชมาศ ปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองศรีราชา ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งจัดทำประมวลจริยธรรมขึ้นเป็นของตนเอง โดยคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีหรือรองนายก ตัวแทนพนักงาน ตัวแทนลูกจ้าง ตัวแทนประชาชน ซึ่งคณะทำงานจะมีหน้าที่ จัดทำประมวลจริยธรรมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ รับฟังความคิดเห็น ระดมสมองจากข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เสนอประมวลจริยธรรมต่อผู้บริหาร และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสู่ความสำเร็จ

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.