เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 177,234,307 hits to-date.   This site has seen 177,234,307 hits to-date.   This site has seen 177,234,307 hits to-date.   This site has seen 177,234,307 hits to-date.   This site has seen 177,234,307 hits to-date.   This site has seen 177,234,307 hits to-date.   This site has seen 177,234,307 hits to-date.   This site has seen 177,234,307 hits to-date.   This site has seen 177,234,307 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
อบรมนักเรียนผู้นำเกษตรธรรมชาติ พิมพ์

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม พานักเรียนแกนนำเข้าค่ายทหาร ฝึกอบรมผู้นำเกษตรธรรมชาติ

Image

      ครูพานักเรียนผู้นำเกษตรธรรมชาติระดับชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ศรีราชา ชลบุรี รุ่นบุกเบิก 39 คน เข้าค่ายทหารขุมทรัพย์ทางปัญญา ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สัตหีบ ศึกษา เรียนรู้รับประสบการณ์ตรง

     วันนี้ ( 27 ก.ค. 52 ) นางวาสนา พุ่มพวง ครูชำนาญการ 2 หัวหน้าคณะ และ นางณัฐชลัยธร หอมหวล ครูชำนาญการ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พานักเรียนผู้นำเกษตรธรรมชาติระดับชั้นประถมปีที่ 5 จำนวน 39 คน เดินทางเข้ามายังศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ในโครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตในทางสายกลางบนพื้นฐานของความมั่นคงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น โดยเน้นมิติทางสังคมมากกว่ามิติทางเศรษฐกิจ ด้วยการปลูกจิตสำนึกวิถีชีวิตไทยที่ยึดเส้นทางสายกลาง สร้างความพอเพียง พอดี และพอใจที่สมเหตุสมผลให้กับตัวเอง การสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อการผลิต การตลาด การจัดการ การสวัสดิการ และการพัฒนาสังคม ในลักษณะการพึ่งพาตนเอง และการสร้างศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ สำหรับเป็นตัวอย่างนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ

     นางวาสนา พุ่มพวง หัวหน้าคณะ เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ นางเพ็ญศรี แนะแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาตัวเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเข้าใจถึงปัญหาในปัจจุบันจนถึงอนาคตอันใกล้ในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงได้อนุมัติให้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมผู้นำเกษตรธรรมชาติ”และหาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนผู้นำเกษตรธรรมชาติสามารถหาประสบการณ์ตรงได้ เข้าใจง่าย สามารถนำมาพัฒนา ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ให้มีกิน มีใช้ มีขายให้เกิดความสมดุลไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ก็คือ ต้องเกิดความพอดีหรืออยู่ในสายกลางนั่นเอง

     และยังได้กล่าวอีกว่า จากการที่พานักเรียนเข้ามาหาประสบการณ์ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ภาพปรากฎเห็นได้ชัดเจนว่า นักเรียนมีความสุขกับการศึกษา ดูงาน นั่นหมายถึงสื่อการเรียน การสอน นักเรียนเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาให้เข้ากับการดำรงชีวิตของตัวเอง ในเบื้องต้นนักเรียนผู้นำเกษตรธรรมชาติเหล่านี้จะต้องนำความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ครอบครัว และต้องขยายผลไปสู่ชุมชน เพราะในปัจจุบันเกษตรธรรมชาตินับวันจะหายาก มีแต่การใช้สารเคมีที่มีโทษต่อร่างกาย และระบบต่าง ๆ ในสรีระมนุษย์ และสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาภูมิต้านทานในร่างกายล้มเหลว  มีโรคแทรกซ้อนได้ง่าย จึงจำเป็นปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจในเรื่องของเกษตรธรรมชาติให้มากขึ้นอีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 17 เมษายน 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.