เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,993,562 hits to-date.   This site has seen 174,993,562 hits to-date.   This site has seen 174,993,562 hits to-date.   This site has seen 174,993,562 hits to-date.   This site has seen 174,993,562 hits to-date.   This site has seen 174,993,562 hits to-date.   This site has seen 174,993,562 hits to-date.   This site has seen 174,993,562 hits to-date.   This site has seen 174,993,562 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
กิจกรรมวันมาฆะบูชา 3 โรงเรียน พิมพ์

Image3 สถานศึกษาชื่อดัง ในอำเภอศรีราชา ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านศรีมหาราชา  โรงเรียนศรีราชา และโรงเรียนดวงมณี พร้อมใจกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวียนเทียน และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆะบูชา

       ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายนวสุ  ภู่ไพจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1250 รูปมาร่วมประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย โดยพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการบรรพชาโดยพระพุทธเจ้าและล้วนบรรลุอรหันต์แล้วทั้งสิ้น ทั้งยังมีพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์เต็มดวง ซึ่งทางโรงเรียนมุ่งหวังให้นักเรียนได้ซึมซับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมกันสืบสานและรักษาให้คงอยู่ต่อไป

Image Image

Image Image

       ที่โรงเรียนศรีราชา ด๊อกเตอร์เฉิดเฉลา  แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชาพร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบหอพระพุทธศรีชินราชา ภายในโรงเรียนศรีราชา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีคณะสงฆ์จากวัดราษฎร์นิยมธรรมเป็นผู้นำในการเวียนเทียน ซึ่งการเวียนเทียนทั้ง 3 รอบจะมีการตั้งจิตทำสมาธิเพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจประเพณีที่ถือปฏิบัติกันในวันสำคัญทางศาสนา และร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้

Image Image

Image Image

       ที่วัดราษฏร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา  คณะครูได้นำนักเรียนจากโรงเรียนดวงมณี เดินทางมาร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดราษฎร์นิยมธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา จากนั้นได้ร่วมกันฟังการเทศนาจากพระคุณเจ้าภายในพระอุโสถ ซึ่งได้เทศนาเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวันมาฆบูชา และได้สอนเกี่ยวกับการฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่ และยังได้ร่วมกันนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบ  ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวนักเรียนที่ได้มาสัมผัสเรียนรู้กิจกรรมทางศาสนาจากสถานที่จริงจึงได้นำนักเรียนมาร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าว

Image Image

Image

 
< ก่อนหน้า

Date

เสาร์, 28 มกราคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.