• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,941,886 hits to-date.  This site has seen 178,941,886 hits to-date.  This site has seen 178,941,886 hits to-date.  This site has seen 178,941,886 hits to-date.  This site has seen 178,941,886 hits to-date.  This site has seen 178,941,886 hits to-date.  This site has seen 178,941,886 hits to-date.  This site has seen 178,941,886 hits to-date.  This site has seen 178,941,886 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พ่อเมืองชลฯประชุมความมั่นคงทุกส่วน พิมพ์

ประชุมคณะกรรมการ เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  รักษาความมั่นคง และปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด และยุทธศาสตร์การป้องกันโรคไข้หวัด 2009

Image

     พ่อเมืองชลบุรี จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 7 เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติตำรวจจับยาบ้า หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข  และเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2552

     นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัญจร ครั้งที่ 7ประจำปี 2552 ณ อาคารนันทา สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด จัดหางาน นายอำเภอ โยธาธิการ พนักงานที่ดินจังหวัด ปลัดจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายกเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเมืองพัทยา ซึ่งในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร รับมอบบัตรโทรศัพท์ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ พันตำรวจโท เจษฎา สวยสม สารวัตรใหญ่ และตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่สามารถจับกุมยาบ้า 3,200 เม็ด พร้อมอาวุธปืน เครื่องกระสุน และขยายผลจับกุมายาบ้านได้อีก 136,000 เม็ด พิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัด และมอบโล่กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2552 ตามโครงการ “เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

     นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า  สำหรับการประชุมสัญจรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแจ้งให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรีทราบเรื่องของการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความคืบหน้าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โครงการ        หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 77  พรรษา และพิธีไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็ฯพระราชกุศล และการดำเนินงานศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวธาตุทอง จังหวัดชลบุรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา 

     และเปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อร่วมกันพิจารณา โดยเฉพาะการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ 30 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก สถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาแนวทางการปฎิบัติเพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความสามัคคี สมานฉันท์ ร่วมมือกันรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เร่งฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ เร่งแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ฟื้นตัวเร็ว ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันปกป้อง หวงแหน แผ่นดินเกิดให้มากที่สุดอีกด้วย

นิราช ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.