• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,942,759 hits to-date.  This site has seen 178,942,759 hits to-date.  This site has seen 178,942,759 hits to-date.  This site has seen 178,942,759 hits to-date.  This site has seen 178,942,759 hits to-date.  This site has seen 178,942,759 hits to-date.  This site has seen 178,942,759 hits to-date.  This site has seen 178,942,759 hits to-date.  This site has seen 178,942,759 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สนับสนุนแหล่งท่องเทียว จ.ชลบุรี พิมพ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจัดประชุมสัญจรสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

Image Image

           นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานการประชุมสัญจรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7   เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ จากนายอำเภอแต่ละพื้นที่ จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี นาย ชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย นาง พัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยาในฐานะเจ้าภาพและเจ้าของสถานที่ร่วมให้การต้อนรับ 

            นาย เสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่ารากชารจังหวัดชลบุรีกล่าวว่า การประชุมสัญจรนอกสถานที่ในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนสถานที่พักผ่อนภายในจังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้เลือกสวนนงนุชพัทยาเป็นสถานที่จัดการประชุม เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้น ๆ ของโลก แต่คนไทยอีกจำนวนมากยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาท่องเที่ยว จึงได้นำบุคคลากรซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกัน ณ สถานที่แห่งนี้  เพื่อนำ ไปประชาสัมพันธ์และขยายผลในการสนับสนุนธุรกิจภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว ให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอยู่ในขณะนี้ 

            และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันได้เกิดการแตกแยกทางแนวความคิด จึงทำให้ประชาชนเกิดความขัดแย้งในด้านการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ดังนั้นเพื่อต้องการให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความสามัคคี สมานฉันท์ และร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบ ร้อยภายในจังหวัดและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาว ต่างชาติ ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญ ส่งผลให้เศรษฐกิจทุกด้านหยุดชะงักลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว โชคดีที่ภาพรวมของสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรีได้มีการแก้ไขปัญหาภายในเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบบ้าง แต่ก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

           สำหรับการประชุมสัญจรในวันนี้ นอกจากจะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปขยายผลให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างแล้ว ยังได้มีตรวจสอบติดตามเรื่องสำคัญๆ เช่น ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ความก้าวหน้าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โครงการเปิดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี โครงการปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ  และโครงการดำเนินงานศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวธาตุทองอีกด้วย  นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวในตอนท้ายอีกด้วย      

นิราช  ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image Image

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.