• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,825,813 hits to-date.  This site has seen 178,825,813 hits to-date.  This site has seen 178,825,813 hits to-date.  This site has seen 178,825,813 hits to-date.  This site has seen 178,825,813 hits to-date.  This site has seen 178,825,813 hits to-date.  This site has seen 178,825,813 hits to-date.  This site has seen 178,825,813 hits to-date.  This site has seen 178,825,813 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เรือตู้สินค้าใหญ่ที่สุดในโลก พิมพ์

กทท.ต้อนรับเรือตู้สินค้าใหญ่ที่สุดในโลก เทียบท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอน

Image

       เมื่อเวลา 10.30 น. (7 ส.ค. 2552) ที่บริเวณท่าเทียบเรือ C1 และ C2  ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  นายเกื้อกูล  ด่านชัยวิจิตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  พร้อมนางสุนิดา  สกุลรัตนะ กรรมการการท่าเรือฯ และคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในการต้อนรับเรือตู้สินค้าใหญ่ที่สุดในโลก ที่เข้ามาเทียบท่าท่าท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจำนวนมาก

      นางสุนิดา  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ เพื่อให้เพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.)ดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการท่าเรือมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของ กทท.

โดยมีแผนในการพัฒนาให้ก้าวสู่ท่าเรือระดับโลกทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการเสริมสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศชาติ

       การที่มีเรือสินค้าขนาดใหญ่ระดับถึง Mega Vessel ที่มีขนาดบรรทุกตู้สินค้า 10,062 ที่อียู เข้าเทียบท่าแหลมฉบัง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของภาคการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการการเดินเรือต่างชาติในศักยภาพของการคมนาคมทางน้ำของไทยอีกด้วย

       นางสุนิดา  กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้จะมุ่งเน้นพัฒนาการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการงานในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กทท. เช่น  การพัฒนาระบบจัดเก็บค่ายานพาหนะผ่านท่า หรือ e-Toll และการติดตั้งระบบรักาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) พร้อมอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาสู่ท่าเรืออิเล็คทรอนิกส์( e- Port) เพื่อเตรียมการรองรับการเทียบท่าของเรือบรรทุกตู้สินค้าที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต

       ด้านนายเกื้อกูล  กล่าวว่า  ที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ตระหนักและมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือของไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและการบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า อันจะเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมของไทยในภาพรวม รวมทั้งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำในภูมิภาคอาเซียนในที่สุด

      สำหรับเรือ  ZIM DJIMOUTI  ซึ่งเป็นเรือขนาด Mega Vessel ที่อยู่ในกลุ่มเรือขนาดใหญ่ที่สุด ในตลาดเรือบรรทุกตู้สินค้า ซึ่งปัจจุบันวิ่งให้บริการในเส้นทาง Pacific North West Express สำหรับเรือ ซิม ดิจิบัวติ นั้นเป็นเรือสัญชาติ ไรบีเลีย ความยาวตลอดลำเรือ 349.07 เมตร ความกว้างตลอดทั้งลำเรือ 45.6 เมตร น้ำหนักโดยรวม 114,044 เมตริกตัน กินน้ำลึก 15 เมตร วิ่งด้วยความเร็ว 25.8 น๊อต และขนาดบรรจุสินค้า 8,440 ทีอียู รับ-ส่ง สินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังอเมริกาและแคนาคาโดยตรง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการค้าระหว่างทวีปอเมริการเหนือและเอเชีย โดยจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นครั้งแรก และจะเข้าเทียบท่าเป็นประจำในทุกๆเดือน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการเดินเรือ ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทย และศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของประทศในการรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดของโลก อันจะส่งผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างแน่นอน เรือตู้สินค้าใหญ่ที่สุดในโลก มาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งถือว่าจะส่งผลดีต่อท่าเรือและเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้การนำเข้าส่งออกลดน้อยลงไป  15-20 %  แต่อย่างไรก็ตามในไตรมาสสุดท้ายนี้ สถานการณ์คงจะดีขึ้น และคาดว่าจะมีตู้สินค้าผ่านหน้าท่า จำนวน 49-50 ล้าน TEU ลดน้อยลงจากที่ที่ผ่านมา  ซึ่ง มีตู้สินค้าผ่านท่า จำนวน 52 ล้าน TEU

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 13 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.