• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,941,640 hits to-date.  This site has seen 178,941,640 hits to-date.  This site has seen 178,941,640 hits to-date.  This site has seen 178,941,640 hits to-date.  This site has seen 178,941,640 hits to-date.  This site has seen 178,941,640 hits to-date.  This site has seen 178,941,640 hits to-date.  This site has seen 178,941,640 hits to-date.  This site has seen 178,941,640 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ พิมพ์

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อนุรักษ์ข้าวไทย  และวิถีชาวนา เฉลิมพระเกียรติ ถวายอีก 1 ความดี   “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ”

Image

     นายกสมาคมภริยาทหารเรือ หว่านข้าวหอมมะลิสังข์หยด วันแม่ เกี่ยววันพ่อ โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ อนุรักษ์ข้าวไทย ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนา ข้าราชการ ครอบครัว ทหาร ประชาชนดำนา เผยแพร่ความรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     วันนี้(9 สิงหาคม2552) คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ประธานในพิธี หว่านข้าวหอมมะลิพันธุ์สังข์หยดในวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี พลเรือโท ศิริชัย ขนิษฐกุล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ สร้างคุณงามความดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 โดยได้จัดพิธี และนิทรรศการ พระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารดินอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม หมู่บ้านธรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นอีก 1 ความดี ที่ข้าราชการ พลทหาร ครอบครัว นักเรียน ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมกันอนุรักษ์ข้าวไทย วิถีชีวิตชาวนาไทย ด้วยการปลูก และหว่านข้าวหอมมะลิพันธุ์สังข์หยด  ซึ่งเป็นข้าวที่พระองค์ทรงโปรด และมีพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์และส่งเสริมให้ชาวนาไทยเพาะปลูก อนุรักษ์ รักษาไว้เป็นมรดกคู่กับแผ่นดินไทยและคนไทยตลอดไป

     พลเรือโท ศิริชัย ขนิษฐกุล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวอีกว่าซึ่งนอกจะมีการปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์สังข์หยด แล้วยังได้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรอินทรีย์   การปลูกสร้างบ้านดิน วิถีชีวิตชาวนาไทย การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์  การประหยัดพลังงาน ซึ่งล้วนแล้วเป็นการต่อยอดภายในศูนย์การเรียนรู้ ตามที่กองทัพเรือได้อนุมัติจัดทำโครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้ผลผลิตทางด้านการเกษตรตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวในแปรงนาที่มีการหมุนเวียนปลูก เก็บเกี่ยวตามวงรอบ และยังมีการต่อยอดการเรียนรู้เพื่อให้เป็น “ขุมทรัพย์ทางปัญญาของกองทัพเรือ”อย่างแท้จริง มีผู้เข้าเยี่ยมชมปีละนับแสนคน อีกทั้งยังเป็นแหล่งหล่อหลอมพลทหารให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

      กล่าวต่ออีกว่า กองทัพเรือได้สร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะข้าราชการ ครอบครัว พลทหารแต่ละผลัดที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ปีละกว่า 12,000 นาย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ อีกจำนวนมาก

นิราช ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.