เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,012,530 hits to-date.   This site has seen 178,012,530 hits to-date.   This site has seen 178,012,530 hits to-date.   This site has seen 178,012,530 hits to-date.   This site has seen 178,012,530 hits to-date.   This site has seen 178,012,530 hits to-date.   This site has seen 178,012,530 hits to-date.   This site has seen 178,012,530 hits to-date.   This site has seen 178,012,530 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติวันแม่ พิมพ์

พระสงฆ์วัดสัตหีบ ชลบุรี สวดเจริญพระพุทธมนต์มนต์ ถวายแด่แม่  “12 สิงหามหาราชินี”

Image

       จากกรณีที่ ดร.อำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม(มส.) กล่าวภายหลังการประชุมได้มีมติให้ทุกวัดทั่วประเทศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2552 ในเวลา 16.00 น. วันที่ 11 ส.ค. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการ มหาเถระสมาคมทุกรูป เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  พระสังฆาธิการ กรุงเทพมหานครทุกวัด ส่วนการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในส่วนภูมิภาค ให้แต่ละวัดจัดพิธีพร้อมกันตามวัน เวลาเดียวกับทางส่วนกลาง อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

       โดย พระครูวิบูลธรรมบาล เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมพระสงฆ์ทั้งพรรษาเก่า และพรรษาใหม่ ลงอุโบสถเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล และมงคลชีวิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การสวดพระปริตรหรือเจ็ดตำนานนี้

       ก็เพื่อประสงค์ให้พระสงฆ์ช่วยเหลือให้เกิดสิริมงคล และป้องกันภยันตรายต่างๆ ด้วยการสวดมนต์และคาถาตามแบบอย่างพราหมณ์ ซึ่งมีความเชื่อว่าผู้ทรงเวทย์ จะทำให้เกิดสิริมงคล และป้องกันภยันตรายแก่มหาชนได้

      จึงได้คิดวิธีสวดพระปริตรขึ้น โดยเลือกเอาพระสูตร หรือคาถาที่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย อันเกิดขึ้นเนื่องด้วยเหตุการณ์ต่างๆ มาสวดเป็นมนต์ โดยการสวดครั้งแรกๆ ก็ขึ้นกับเหตุการณ์ที่ไปสวด เช่น ไปสวดพิธีมงคลก็ใช้มงคลสูตรสวด สวดให้คนเจ็บป่วยก็ใช้โพชฌงคสูตร ครั้นคนนิยมมากขึ้นก็คิดค้นพระสูตรต่างๆ มาสวดเป็นพระปริตรมากขึ้นเป็นลำดับ และคาถาที่ใช้สวดพระปริตรขึ้นใหม่ให้เหมาะกับเหตุการณ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีหลวง โดยได้เพิ่มพระสูตรและคาถาให้มากขึ้น ก็คือราชปริตร ซึ่งเป็นมนต์คุ้มครองพระเจ้าแผ่นดิน ต่อมาประชาชนต่างก็นิยมให้มีการสวดพระปริตรในพิธีของตนบ้างจึงเกิดเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน

     พระครูวิบูลธรรมบาล กล่าวว่า พระปริตร ซึ่งหมายถึง มนต์อันเป็นเครื่องป้องกันภยันตรายต่างๆมีอยู่ด้วยกัน7พระสูตรคือมงคลสูตรว่าด้วยเหตุที่จะทำให้เกิดสิริมงคล รัตนสูตร ว่าด้วยรัตนทั้ง 3 คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์สวดเพื่อปัดเป่าอุปัทวันตรายให้หมดไป กรณียเมตตสูตร ว่าด้วยการเจริญเมตตา ไปไหนมาไหนให้คนเทวดารักใคร่เมตตาขันธปริตรว่าด้วยพระพุทธมนต์สำหรับป้องกันสัตว์ร้ายพวกอสรพิษ ธชัคคสูตร ว่าด้วยการเคารพธงและการรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยทำให้หายหวาดกลัวอาฏานาฏิยปริตร ว่าด้วยพระพุทธมนต์ที่สามารถป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวงอังคุลิมาลปริตร ว่าด้วยมนต์ขององคุลีมาล ใช้ในงานมงคลหรือทำให้คลอดลูกง่าย จึงได้สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้

นิราช    ทิพย์ศรี   ภาพ / ข่าว

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.