เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,010,548 hits to-date.   This site has seen 178,010,548 hits to-date.   This site has seen 178,010,548 hits to-date.   This site has seen 178,010,548 hits to-date.   This site has seen 178,010,548 hits to-date.   This site has seen 178,010,548 hits to-date.   This site has seen 178,010,548 hits to-date.   This site has seen 178,010,548 hits to-date.   This site has seen 178,010,548 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
เฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินี พิมพ์

นายอำเภอสัตหีบนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิสกาภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกกาชาด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบล พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการบำนาญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิ สมาคม ธนาคาร นักเรียน นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมพร้อมใจจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ

Image

        นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ   ได้นำผู้แทนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันตักบาตรเนื่องในวันแม่ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ    โดยมีพระครูวิบูลย์ธรรมบาลเจ้าอาวาสวัดสัตหีบและที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสัตหีบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ จำนวน 10 รูป ร่วมถวายอดิเรกแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวนกว่า 200 คน  หลังจาก นายอำเภอสัตหีบประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล และเปิดกรวยดอกไม้สดแล้ว กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลมีใจความว่า 

        ข้าพระพุทธเจ้าในนามของข้าราชการทุกฝ่าย สมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดชลบุรี  สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอสัตหีบ องค์กรเอกชน และพสกนิกรชาวอำเภอสัตหีบทุกหมู่เหล่า ที่มาชุมนุมพร้อมกัน ณ มณฑลพิธีแห่งนี้ ด้วยความสมัครสมาน สามัคคีและมีจิตปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฟ้าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง

        ในวันที่12 สิงหาคม ของทุกปีคือ วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่มีความหมายและมีความสำคัญยิ่งต่อประชาชนชาวไทยทุกคน เพื่อที่จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงเป็นพระแม่แห่งชาติและเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันสุดจะหาสิ่งใดมาเปรียบพรรณนาได้ ในพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติเสียสละ ความสุขส่วนพระองค์ เพื่อทำหน้าที่สมเด็จแม่แห่งชาติ ซึ่งตลอดระยะที่ทรงดำเนินพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงตากตรากตรำพระวรกาย บำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทรงส่งเสริมอาชีพ และด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ทรงสนับสนุนให้พสกนิกรมีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม ทรงพระราชทานโครงการในพระราชดำริ อันทรงค่า ทรงห่วงใยในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและปลูกป่าขึ้นใหม่ และทรงเผยแพร่ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมพื้นบ้าน อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นำประเทศชาติไปสู่ความเจริญ ด้วยพระปรีชาสามารถ กอปรทั้งทรงมีเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศประเสริฐยิ่ง จนเป็นที่เลื่องลือตลอดถึงนานาอารยประเทศ พระมหากรุณาธิคุณนี้ จารึกอยู่ในดวงใจของชาวไทยทั้งมวล ตลอดทั้งชาวไทยต่างแซ่ซ้องสรรเสริญโดยทั่วกัน

        ในอภิลักขิตกาลอันประเสริฐนี้ ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล โดยขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาทิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลพิภพ อีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลพระราชทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเกษมสำราญ เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน มีพระราชประสงค์ใดให้สัมฤทธิ์ พรั่งพร้อมพระเกียรติคุณ จำรูญจำรัส สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ 

        ในโอกาสเดียวกันนี้ นายประกิจ โรจนดิลก นายอำเภอสัตหีบ ยังได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ด้วยทุกคน  และขอให้ทุกคนได้ระลึกถึงคุณแม่ด้วยการเข้ากราบไหว้คุณแม่ที่บ้านในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.