เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,015,124 hits to-date.   This site has seen 178,015,124 hits to-date.   This site has seen 178,015,124 hits to-date.   This site has seen 178,015,124 hits to-date.   This site has seen 178,015,124 hits to-date.   This site has seen 178,015,124 hits to-date.   This site has seen 178,015,124 hits to-date.   This site has seen 178,015,124 hits to-date.   This site has seen 178,015,124 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง พิมพ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ. 2552

Image

     วันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  2552  เวลา  10.00  น.   เทศบาลตำบลแหลมฉบัง   ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง    สมัยประชุมสามัญ    สมัยที่สาม  ประจำปี    พ.ศ. 2552  ในการนี้  นายบุญเรือน  มุ่งหามณี   ประธานสภาเทศบาล   เป็นประธานในการประชุม   โดยมี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมประชุมดังกล่าว  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล  ซึ่งวาระการประชุมว่าด้วย 

            เรื่อง       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง  สมัยประชุมสามัญ
                          สมัยที่สอง  ประจำปี  พ.ศ.  2552   เมื่อวันที่   2   มิถุนายน   2552
             เรื่อง      ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  วาระที่ 1
             เรื่อง      ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
             เรื่อง      ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
                           (จ่ายขาดเงินสะสม)   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552 

             สมาชิกสภาเทศบาล    มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ในการประชุมดังกล่าว  นายอนุสรณ์  พิมพ์งาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง      ได้เสนอการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.   2553  วาระที่  1  ภายในเวลา  10  วัน  ซึ่งท่านประธานสภาฯได้นัดประชุมแปรญัตติฯ  อีกครั้งในวันศุกร์ที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  2552  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล    สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.