เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,012,089 hits to-date.   This site has seen 178,012,089 hits to-date.   This site has seen 178,012,089 hits to-date.   This site has seen 178,012,089 hits to-date.   This site has seen 178,012,089 hits to-date.   This site has seen 178,012,089 hits to-date.   This site has seen 178,012,089 hits to-date.   This site has seen 178,012,089 hits to-date.   This site has seen 178,012,089 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Latest News


Home
ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อเยาวชนศรีราชา พิมพ์

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดทำโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ( Intelligent Classroom ) เพื่อเยาวชนชาวศรีราชา

      นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองศรีราชา กำหนดจัดโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ( Intelligent Classroom ) ขึ้น เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นที่พึงพอใจสูงสุดของประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะและประสบการณ์ในการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน อีกทั้งเพื่อจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ต่าง ๆผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

      ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฎิรูปการศึกษา ซึ่งให้เกิดแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของครูผู้สอนให้สอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยนำเทคโนโลยีห้องเรียนอัจฉริยะ ( Intelligent Classroom ) มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนให้ประสบความสำเร็จ อีกทั้งเทคโนโลยีนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างโดดเด่น อาทิ ประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ บรูไน ฯลฯ
 
       ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา จึงเล็งเห็นความสำคัญและสมควรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ในฐานะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกและระดับประเทศ ประจำปี 2551 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานควบคู่ไปกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน ให้เด็ก เยาวชนได้รับประโยชน์สูงสุดในโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ( Intelligent Classroom ) ของเทศบาลเมืองศรีราชา

“ เยาวชนพัฒนาจิตใจ  ได้ด้วยการศึกษา ”

*** งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศรีราชา

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.