• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,824,883 hits to-date.  This site has seen 178,824,883 hits to-date.  This site has seen 178,824,883 hits to-date.  This site has seen 178,824,883 hits to-date.  This site has seen 178,824,883 hits to-date.  This site has seen 178,824,883 hits to-date.  This site has seen 178,824,883 hits to-date.  This site has seen 178,824,883 hits to-date.  This site has seen 178,824,883 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ พิมพ์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

Image

     วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี

     โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยในพื้นที่ห่างไกล ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร และการที่ได้รับบริการตรงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดียิ่ง

     นายสังคม ประเสริฐเตชาโต เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต และตรงกับความต้องการของเกษตรกรตลอดจนบูรณาความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานวิชาการกับหน่วยงานส่งเสริม โดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ซึ่งเป็นกลไกของชุมชนในการรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกร และแก้ไขปัญหาร่วมกัน คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับจังหวัดได้กำหนดพื้นที่ให้บริการดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากได้ศึกษาวิเคราะห์พื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาและจัดลำดับความต้องการในการแก้ไขปัญหา ของเกษตรได้ตรงเป้าหมาย โดยมีพี่น้องประชาชน และเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง จำนวนประมาณ 500 คน

     สำหรับกิจกรรมที่นำมาบริการประกอบด้วย การบริการด้านคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชนประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย เป็นต้น

     นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยในพื้นที่ห่างไกล ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น การใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร ซึ่งจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยง ระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งวิชาการความรู้เฉพาะด้าน กับเกษตรกรเป้าหมาย ซึ่งจะต้องนำความรู้วิทยาการใหม่ๆ และการบริการทางวิชาการที่ได้รับบริการตรงตามต้องการและทันต่อเหตุการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานวิชาการ และหน่วยงานส่งเสริมโดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางเกษตรได้ ซึ่งการจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถให้บริการทางวิชาการ และทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้น เป็นการบูรณาการนักวิชาการจากแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน และบริการอื่นๆ โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการปฏิบัติงาน สามารถเคลื่อนที่ให้บริการได้ทุกจุด เป็นแรงจูงใจกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดการตื่นตัว และยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรได้เป็นอย่างดี

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

เสาร์, 13 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.