เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 174,995,660 hits to-date.   This site has seen 174,995,660 hits to-date.   This site has seen 174,995,660 hits to-date.   This site has seen 174,995,660 hits to-date.   This site has seen 174,995,660 hits to-date.   This site has seen 174,995,660 hits to-date.   This site has seen 174,995,660 hits to-date.   This site has seen 174,995,660 hits to-date.   This site has seen 174,995,660 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
หลายหน่วยงานศึกษาดูงาน ท.ศรีราชา พิมพ์
Imageเทศบาลเมืองศรีราชาต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอที่มาดูงานด้านการบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนในรูปแบบ วันสต๊อบเซอร์วิส ของเทศบาลเมืองศรีราชา

       ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่องการบริหารจัดการ การให้บริการประชาชนในรูปแบบ วันสต๊อบเซอร์วิส ของเทศบาลเมืองศรีราชาและการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศรีราชา ให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  ภาค กศ.บป รุรนที่ 20 จำนวน 70 คน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในด้านการให้บริการประชาชนในรูปแบบ วันสต๊อบเซอร์วิส ของเทศบาลเมืองศรีราชาและการปกกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลการปกครองส่วนท้องถิ่นอันดับ3 และ เป็นเมืองที่มีสภาวะแวดล้อมซึ่งเอื้อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ทั้งร่างการและจิตใจ มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียงจึงได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทมาใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาสัมมนาการบริหารปฏิรูปท้องถิ่น และเพิ่มพูลความรู้นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียนและการเรียนการสอนอีกด้วย

Image Image

Image Image


เทศบาลเมืองศรีราชาต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ

       ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชานายธานี รัตนานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ ซึ่งร่วมกับสถานีอนามัย ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ และชมรมอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม ) ของตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 135  คน  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน พร้อมศึกษาดูงานการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ของเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงเป้าหมายการพัฒนา และรับรู้ถึงประเด็นปัญหาในการดำเนินการแก้ไขปัญหา สามารถเป็นตัวอย่างแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เป็นอย่างดี

Image Image

Image Image

 
< ก่อนหน้า

Date

เสาร์, 28 มกราคม 2023
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2023 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.