• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,945,717 hits to-date.  This site has seen 178,945,717 hits to-date.  This site has seen 178,945,717 hits to-date.  This site has seen 178,945,717 hits to-date.  This site has seen 178,945,717 hits to-date.  This site has seen 178,945,717 hits to-date.  This site has seen 178,945,717 hits to-date.  This site has seen 178,945,717 hits to-date.  This site has seen 178,945,717 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันอาชญากรรม พิมพ์

จังหวัดชลบุรีร่วมกับอำเภอสัตหีบ จัดระเบียบสังคม ตามนโยบายยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่

Image

     วันนี้(26 ส.ค.52) นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมสถานประกอบการ เพื่อจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต หอพัก ร้านค้าของเก่า และร้านอาหารที่มีการจำหน่ายสุรา ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 150 แห่งเข้าร่วม ระชุม เพื่อจัดระเบียบสังคม

     นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ประกอบด้วย รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้งครอบครัว และรั้วโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนนำใช้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพสติด จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ร่วมกับอำเภอสัตหีบ จัดทำโครงการประชุมชี้แจงผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2552 ขึ้น โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต หอพัก ร้านค้าของเก่า และร้านอาหารที่มีการจำหน่ายสุรา ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 150 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี อันส่งผลให้ผู้ประกอบการมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบสังคมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

     นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านอาชญากรรม ยาเสพติด มากจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และพาณิชยะกรรม มีสถานประกอบการรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นในเขตชุมชนเมืองต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถานประกอบการบางแห่ง เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชน ผู้ประกอบการปล่อยปะละเลย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย มีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกันและควบคุม มิให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และสร้างเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชลบุรี และในวันนี้จังหวัดชลบุรีได้จัดทำโครงการประชุมชี้แจ้งผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ขึ้นเพื่อหวังให้สถานประกอบการทุกแห่งได้เข้าร่วมพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการเรียนรู้ จดจำ พร้อมนำความรู้ระเบียบกฎหมาย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.