• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
Samitivej
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 178,942,588 hits to-date.  This site has seen 178,942,588 hits to-date.  This site has seen 178,942,588 hits to-date.  This site has seen 178,942,588 hits to-date.  This site has seen 178,942,588 hits to-date.  This site has seen 178,942,588 hits to-date.  This site has seen 178,942,588 hits to-date.  This site has seen 178,942,588 hits to-date.  This site has seen 178,942,588 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พัฒนาความมั่นคงไทย-กัมพูชา พิมพ์

ประชุมร่วมเสริมความสัมพันธ์ด้านการทหาร แก้ไขปัญหา และพัฒนาความมั่งคงชายแดนไทย-กัมพูชา

Image

     สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และจังหวัดตราดบูรณาการสร้างความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการทหาร และความร่วมมือด้านการค้าขายชายแดน การสาธารณสุข แรงงานต่างด้าว วัฒนธรรมและกีฬา
    
     วันนี้ พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับ นายยุทธ ภูทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมร่วมระหว่างประเทศไทย และกัมพูชา ณ ญาตา รีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการทหาร และความร่วมมือทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการค้าขายชายแดน การสาธารณสุข แรงงานต่างด้าว วัฒนธรรม และการกีฬา ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดตราด ได้แก่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน(มชด.) จังหวัดตราด สาธารณสุขจังหวัดตราด จัดหางานจังหวัดตราด พาณิชย์จังหวัดตราด อาค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อำเภอคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่

     พลเรือตรี ทวีป สุขพินิจ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 และเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เปิดเผยว่า การประชุมร่วมทั้ง 2 ประเทศถือว่าเป็นการให้ความร่วมมืออันแนบแน่นระหว่าง 2 ประเทศ ได้นำปัญหาที่ส่งผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์มาร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นมายาวนาน อีกทั้งเป็นแนวทางในการสร้างความเชื่อใจ เชื่อมั่น ไม่ว่าจะตัวบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวขัองทั้งหมด อันจะนำไปสู่ความไว้วางใจสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้ง 2 ประเทศ ระยะเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายไทยทางด้านแนวชายแดนจังหวัดตราด และใกล้เคียง ได้รับความร่วมมือในทุกด้านจาก นายยุทธ ภูทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ในการช่วยกันแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศประกอบอาชีพตามแนวชายแดนได้อย่างผาสุข ทำการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกัน โดยปราศจากความขัดแย้ง

     นายยุทธ ภูทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง กล่าวว่า ที่ผ่านมากัมพูชาขอชมเชยประเทศไทย ในเรื่องของการสาธารณสุขที่ทางด้านกัมพูชาได้รับความร่วมมือจากฝ่ายไทยในการรับผู้ป่วยอาการหนักเข้ามารักษา โดยไม่ได้แบ่งว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนกัมพูชาให้การบริการเท่าเทียมกัน ส่วนด้านแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนั้น ทางด้านแนวชายแดนกัมพูชาจะเข้มงวดกวดขันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการข้ามแดนชนิดผิดกฎหมาย

     และยังได้กล่าวอีกว่า ถึงแม้สถานการณ์เรื่องของความสัมพันธ์แนวชายแดนด้านอื่น ๆ ของทั้ง 2 ประเทศจะมีปัญหากันข้าง แต่ทางด้านแนวชายแดนจังหวัดตราด และใกล้เคียงไม่มีปัญหาใด ๆเพราะระดับเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ประเทศให้ความร่วมมือกันแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 และกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันไม่มีปัญหาต่อกัน

นิราช ทิยพ์ศรี ภาพ / ข่าว

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024
Phyathai
The park Hotel
thailand base 2563
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
sizzler
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

The park Hotel
เมนูอร่อย 399 แปซิฟิคพาร์ค โฮเทล
(C) 2024 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.