• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
the park buffe 499
runsmitivaj
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 162,650,654 hits to-date.  This site has seen 162,650,654 hits to-date.  This site has seen 162,650,654 hits to-date.  This site has seen 162,650,654 hits to-date.  This site has seen 162,650,654 hits to-date.  This site has seen 162,650,654 hits to-date.  This site has seen 162,650,654 hits to-date.  This site has seen 162,650,654 hits to-date.  This site has seen 162,650,654 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม พนง-ลูกจ้าง พิมพ์

เทศบาลตำบลบางพระจัดการอบรมสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปี 2552

Image

       ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้ และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัตินำไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังให้พนักงานมีจริยธรรมและคุณธรรมเพิ่มขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละมีความรับผิดชอบ มีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งได้รับเกียรติจากพันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์  ตั้งคณา ประธานกรรมการบริษัทพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคมจำกัด มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

Image Image

Image Image

Image Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

พุธ, 03 มิถุนายน 2020
Phyathai
thailand base 2563
Robinson Sriracha
หมาๆ แมวๆ 2019
ภาพนี้เพื่อแม่ครั้งที่22
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

(C) 2020 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.