• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,371,984 hits to-date.  This site has seen 82,371,984 hits to-date.  This site has seen 82,371,984 hits to-date.  This site has seen 82,371,984 hits to-date.  This site has seen 82,371,984 hits to-date.  This site has seen 82,371,984 hits to-date.  This site has seen 82,371,984 hits to-date.  This site has seen 82,371,984 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน อปท. พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Image

 

     ที่  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายสุทรรศน์  คลังกำแหงเดช รักษาการปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา ประชุมหน่วยงานในเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการประเมินจากจังหวัดชลบุรี โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพ 6 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล และแบบติดตามนวัตกรรมท้องถิ่น โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมเอกสารตามแบบรายงานการประเมินให้พร้อม ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นการวัดผลประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.