• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,376,304 hits to-date.  This site has seen 82,376,304 hits to-date.  This site has seen 82,376,304 hits to-date.  This site has seen 82,376,304 hits to-date.  This site has seen 82,376,304 hits to-date.  This site has seen 82,376,304 hits to-date.  This site has seen 82,376,304 hits to-date.  This site has seen 82,376,304 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
พิธีประกาศเจตนารมณ์ รพ.สมิติเวช ศรีราชา พิมพ์

     โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรมของหน่วยงานสนับสนุนการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

Image

 

     ที่  ห้องประชุม ซี 4 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรมของหน่วยงาน ด้วยนโยบายสนับสนุนการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในด้านการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยระบบคุณธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ
     ทั้งนี้โรงพยาบาลมิติเวชศรีราชา มีความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาล มีศูนย์การรักษาเฉพาะทางทางการแพทย์ที่มากขึ้น มีนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ มาใช้ในการรักษา รวมถึงการสร้างเสริมชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกสิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ทำควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คือ การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มุ่งหวังให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน มีจิตบริการที่ดีและสามารถให้บริการที่มีมาตรฐานแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อเนื่องมาจากปี 2559
     โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ได้กำหนดกลยุทธ์ในการเป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ช่วยกันคิดจนตกผลึกออกมาเป็นอัตลักษณ์ ของโรงพยาบาลคุณธรรม ที่ว่า “ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน” และในปี 2560 นี้ คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม มีโครงการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างแท้จริง และสามารถดำรงคุณธรรมไว้ได้อย่างยั่งยืน

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.