• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,371,814 hits to-date.  This site has seen 82,371,814 hits to-date.  This site has seen 82,371,814 hits to-date.  This site has seen 82,371,814 hits to-date.  This site has seen 82,371,814 hits to-date.  This site has seen 82,371,814 hits to-date.  This site has seen 82,371,814 hits to-date.  This site has seen 82,371,814 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ศุลกากรแหลมฉบัง จัดอบรม” สทบ.สำนักงานคุณธรรม” พิมพ์

     ศุลกากรแหลมฉบัง อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ” สทบ.สำนักงานคุณธรรม” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง

Image

     วันนี้ (3 มิ.ย.60) สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ สทบ.สำนักงานคุณธรรม เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนในทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม ได้รับรู้ในด้านความโปร่งใส และเป็นการปฏิรูปกรมศุลกากร ให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล
     ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายกำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น เป็นหน่วยแรกของประเทศ และให้กรมศุลกากรเป็นกรมนำร่องในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     โดยกรมศุลกากร จึงได้กำหนดแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 คือ โครงการศุลกากรคุณธรรม โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
     นายชัยยุทธ กล่าว่า สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับมอบหมายภารกิจในการเป็นหน่วยงานนำร่อง " สำนักงานคุณธรรม" ภายใต้โครงการศุลกากรคุณธรรม ดังนั้น สทบ. จึงได้ตกลงใจร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรม และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ สทบ.สำนักงานคุณธรรม" ตามแนวทางในการสร้างองค์กรคุณธรรม ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
     สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สทบ. เข้ารับการอบรมจำนวน 140 ท่าน ร่วมกันระดมความคิดเห็น กำหนดคุณธรรมหลัก 3 ประการ แปลงไปสู่นโยบายและแนวทางปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
     โดยผู้บริหารจะอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 และจะมีการติดตามประเมินผลแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากโครงการอบรมในครั้งนี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติตนตามจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร คุณธรรมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศุลกากรคุณธรรม โปร่งใส สายทุจริต ที่มั่นคง ยั่งยืน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติด้านความโปร่งใสขององค์การศุลกากรโลก

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.