• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,376,496 hits to-date.  This site has seen 82,376,496 hits to-date.  This site has seen 82,376,496 hits to-date.  This site has seen 82,376,496 hits to-date.  This site has seen 82,376,496 hits to-date.  This site has seen 82,376,496 hits to-date.  This site has seen 82,376,496 hits to-date.  This site has seen 82,376,496 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ยูนิไทยจัดโครงการ "สอนทักษะวิชาชีพช่างฯ ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 7" พิมพ์

     ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัดจัดโครงการ "สอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ และช่างเชื่อม ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 7"

Image

     วันนี้(6 มิ.ย.60) นายสันติ สิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ร่วมกันเปิดโครงการสอนทักษะวิชาชีพช่าง
     นายธีรพล  อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์เอนจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง ได้ริเริ่มโครงการสอนทักษะวิชาชีพช่าง ตามความประสงค์ของทางโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ซึ่งต้องการขยายโอกาสให้กับนักเรียนมีความรู้ด้านทักษะวิชาชีพในหลักสูตรช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา
     รวมไปถึงหลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนที่จะศึกษาต่อค่อนข้างน้อย หากจะเสริมวิชาชีพและพร้อมสำหรับตลาดแรงงานเร็ว ก็จะได้ประโยชน์อย่างมาก
     บริษัทฯ จึงได้จัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่างเชื่อมเพิ่มเติม โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายหลัก เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถใช้ทักษะในงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ งานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมในระดับพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อให้แก่นักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อสายอาชีวะในสาขาดังกล่าวได้ในอนาคต
     สำหรับการดำเนินโครงการ ที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 6 มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมรวม 414 คน ในปีนี้ ทางบริษัทฯ ยังคงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนโครงการสอนทักษะวิชาชีพช่างอย่างต่อเนื่อง เป็นรุ่นที่ 7 ในปีการศึกษา 2560 นี้ มีจำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรช่างเครื่องยนต์ จำนวน 27 คนหลักสูตรช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 25 คน และหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะจำนวน 10 คน รวม 62 คน ซึ่งทีมกครูอาสาของบริษัทได้ประสานความร่วมมือและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
     เพื่อให้เหมาะสม เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง ตามศักยภาพของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะได้ยังประโยชน์สูงสุดให้แก่นักเรียนต่อไป
     โดยทางบริษัทฯ หวังเป็นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากทางโรงเรียนและทีมอาสาสมัครจากทางบริษัทฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น ที่จะเป็นกำลังหลักของชาติให้สามารถประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตต่อไป

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.