• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,374,120 hits to-date.  This site has seen 82,374,120 hits to-date.  This site has seen 82,374,120 hits to-date.  This site has seen 82,374,120 hits to-date.  This site has seen 82,374,120 hits to-date.  This site has seen 82,374,120 hits to-date.  This site has seen 82,374,120 hits to-date.  This site has seen 82,374,120 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ประชุม คกก. EEC เน้นทำงานรวดเร็วสนองนโยบายรัฐบาล พิมพ์

     จังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มุ่งเน้นการทำงานที่รวดเร็วสนองนโยบายรัฐบาล

Image

     วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ EEC โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากภาคเอกชน และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
     เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า การทำงานตามยุทธศาสตร์ EEC ต้องรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง EEC ถือเป็นการต่อยอดมาจาก EASTERN SEABOARD ที่เคยเกิดในภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เป็นฐานสะสมการลงทุนและเทคโนโลยีกำหนดเป้าหมายไว้ 3 ระยะ คือ ระยะสั้น 1 ปี เตรียมพร้อมการพัฒนา 5 โครงการหลัก ได้แก่ การประกาศนโยบายเมืองการบินภาคตะวันออกจัดการประมูลโครงการถไฟความเร็วสูง ส่งเสริมการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์ พัฒนา 3 ท่าเรือ และการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ส่วนการพัฒนาเพื่อรองรับแผนอีอีซี ได้จัดทำการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟรางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ เขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล  และการสร้างเมืองใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น ซึ่งอีอีซีจะเป็นฐานการลงทุนขนาดใหญ่ให้ประเทศ สร้างรายได้ให้พร้อมรับที่จะดูแลสังคมสูงวัย และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับต้องสร้างความเข้มแข็งให้รับกับสังคมไทย 4.0 และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นหน้าที่ของทุกรัฐบาลที่จะต้องเดินตามแนวทางนี้
     ส่วนเป้าหมายในระยะกลาง คือ ประชาชนได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ เกิดการจ้างงานรายได้สูง มีSME บน E-commerce มีธุรกิจบริการจำนวนมากและรายได้สูง มีธุรกิจเกษตรและอาหารเทคโนโลยีสูง มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีเมืองใหม่ที่ทันสมัยสำหรับอนาคต เกิดการลงทุนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท และเป้าหมายระยะยาว คือ คนไทยทุกระดับมีรายได้สูงขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสร้างรายได้
     สำหรับความคืบหน้าในปัจจุบัน ได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ดังกล่าว และทั้งหมดได้ถูกบรรจุไว้ในแผนงบประมาณแล้ว วันนี้แนวโน้มและท่าทีของต่างชาติเขาพอใจมาก แต่การพัฒนาที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นเรื่องการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ยังไม่สอดรับกับมาตรฐานก็ต้องปรับ โดยการพัฒนาอีอีซีจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ทั้งทางด้านกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.