• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,374,504 hits to-date.  This site has seen 82,374,504 hits to-date.  This site has seen 82,374,504 hits to-date.  This site has seen 82,374,504 hits to-date.  This site has seen 82,374,504 hits to-date.  This site has seen 82,374,504 hits to-date.  This site has seen 82,374,504 hits to-date.  This site has seen 82,374,504 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
ทม.ศรีราชา จัดโครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย พิมพ์

     เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ. 2560

Image

 

 

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปี 2560 โดยมีนายอาจินต์ สุรกิตย์ รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะฯ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่องของ “จิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย                       (Road Map) 3 ระยะ คือ
     - ระยะที่ 1 การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
     - ระยะที่ 2 การให้ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
     - ระยะที่ 3 การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ พนักงานเทศบาล ชุมชนเทศบาล และนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา
     จากนั้น มีการแบ่งกลุ่มตอบคำถามเกี่ยวกับจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย                  
     (Road Map) 3 ระยะ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงเข้าใจ  
     และรับรู้ รับฟัง การปกครองในระบบประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     หลังจากนั้น ประธานได้ปิดการประชุมลงในเวลา 16.10 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

Image

Image

Image

Image

Image
                    

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.