• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,374,912 hits to-date.  This site has seen 82,374,912 hits to-date.  This site has seen 82,374,912 hits to-date.  This site has seen 82,374,912 hits to-date.  This site has seen 82,374,912 hits to-date.  This site has seen 82,374,912 hits to-date.  This site has seen 82,374,912 hits to-date.  This site has seen 82,374,912 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
จับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเมืองพัทยา พิมพ์

     รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมชี้แจงรายละเอียดและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2560 

Image

 

     เมื่อวันที่ (9 มิ.ย.60) เวลา 13.30 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมชี้แจงรายละเอียดและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2560        ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะอาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
     การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวัน 13 – 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขต        เมืองพัทยา ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางและเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยต่อไป สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่
ประเภทรุ่นอายุ 10 ปี แบ่งออกเป็น 4 สาย ดังนี้
     สาย A ได้แก่ โรงเรียนศรีสุวิช โรงเรียนเมืองพัทยา 1 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์
     สาย B ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนเมืองพัทยา 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 โรงเรียนเมืองพัทยา 7
     สาย C ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 3 โรงเรียนอักษรศึกษา
     สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 9 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 5
ประเภทรุ่นอายุ 12 ปี แบ่งออกเป็น 4 สาย ดังนี้
     สาย A ได้แก่ โรงเรียนอักษรศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
     สาย B ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 โรงเรียนเมืองพัทยา 4
     สาย C ได้แก่ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 9 โรงเรียนอักษรพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 3
     สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย โรงเรียนศรีสุวิช โรงเรียนเมืองพัทยา 1
ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี แบ่งออกเป็น 4 สาย ดังนี้
     สาย A  ได้แก่ โรงเรียนอักษรศึกษา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ โรงเรียนตันตรารักษ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 6
     สาย B  ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์
     สาย C ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 9
     สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 7
ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี แบ่งออกเป็น 4 สาย ดังนี้
     สาย A โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 โรงเรียนอักษรพัทยา
     สาย B ได้แก่ โรงเรียนตันตรารักษ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 โรงเรียนเมืองพัทยา 1
     สาย C ได้แก่ โรงเรียนบางละมุง โรงเรียนเมืองพัทยา 8 โรงเรียนเมืองพัทยา 7
     สาย D ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์
     เมืองพัทยาขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์ การแข่งขันฟุตซอลเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3271

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.