• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,374,264 hits to-date.  This site has seen 82,374,264 hits to-date.  This site has seen 82,374,264 hits to-date.  This site has seen 82,374,264 hits to-date.  This site has seen 82,374,264 hits to-date.  This site has seen 82,374,264 hits to-date.  This site has seen 82,374,264 hits to-date.  This site has seen 82,374,264 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของนายกฯ พิมพ์

     ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ย้ำต้องมาพร้อมบัตรประชาชน

Image

 

     ที่  ศูนย์ดำรงค์ธรรมประจำอำเภอศรีราชา ได้เปิดให้ประชาชนมากรอกแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
     ทั้งนี้ ยังไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็นโดยผู้แสดงความคิดเห็นจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรายการอื่น ๆ ตามแบบสอบถามความคิดเห็น พร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น โดยจะดำเนินการสรุปผลการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น รายงานกระทรวงมหาดไทยทุก 10 วันทำการ โดยกำหนดให้รายงานผล ครั้งแรก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.