• บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
 • บูรพานิวส์.คอม
เจ้าพระยาสุรศักดิ์

Quick Nav - Menu

KKOPenZoo
Samitivej
สภ.หนองขาม
Thaioil
PacificPark
U-BAR
pub 10
Somsri Kitchen
งานกองข้าว2559
แห่พญายม2559
PM-Silalert
ChonburiTV
Pop Burapha
P'Chun Coffee
JoJo Perfume
สายด่วนพญาไทย

User Menu

Gameboy

Login Form


ลืมรหัสผ่าน?

Started 14 Feb, 2009

 This site has seen 82,373,712 hits to-date.  This site has seen 82,373,712 hits to-date.  This site has seen 82,373,712 hits to-date.  This site has seen 82,373,712 hits to-date.  This site has seen 82,373,712 hits to-date.  This site has seen 82,373,712 hits to-date.  This site has seen 82,373,712 hits to-date.  This site has seen 82,373,712 hits to-date.
powered_by.png, 1 kB

Home
15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน พิมพ์

     โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ในวันไข้เลือดออกอาเซียน

Image

     ที่  โอพีดี ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นายแพทย์สุชาติ เหตุทอง  แพทย์     อายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และ คุณเอ๊ะ จิรากร นักร้องชื่อดัง ได้ร่วมเสวนาถึงความรู้และการระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน
     จากสถิติของผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พบว่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และมีสถิติผู้ป่วยจำนวนมากสุด ดังนั้น ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา จึงได้มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรค และร่วมกันแก้ปัญหา ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย และเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด ซึ่งช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เสี่ยงในการระบาดของโรคนี้อย่างมาก      

Image

Image

Image

Image

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

Date

จันทร์, 21 พฤษภาคม 2018
Phyathai
ร้านเสวนาแอทศรีชา
Robinson Sriracha
SRC-monopoly
SS-monopoly
Bangpra-monopoly
LCB-monopoly
ม.บูรพา
PChonburi
แปซิฟิคโฮม-แปซิฟิคซิตี้โฮม
kartsพ่นกันสนิมรถยนต์

Who's Online

ร้านเสวนาแอทศรีชา
(C) 2018 Buraphanews.com
www.buraphanews.com All rights reserved.